REKLAMA
Data dodania: 15.03.2024
Dziś zrobiono duży krok w kierunku samowystarczalności energetycznej Gminy Pisz – powiedział Andrzej Szymborski Burmistrz Pisza
Dziś zrobiono duży krok w kierunku samowystarczalności energetycznej Gminy Pisz – powiedział Andrzej Szymborski Burmistrz Pisza. W czwartkowe przedpołudnie w Hotel Joseph Conrad w Piszu została oficjalnie podpisana bardzo ważna dla naszej gminy i powiatu umowa powołująca Lokalny Klaster Energetyczny - „Hub Energetyczny Pisz”.
Podpisanie umowy poprzedziła konferencja pt.: „ESG oraz klastry energii, współpraca jednostek samorządu terytorialnego oraz biznesu w kierunku zrównoważonego rozwoju”. Zgromadzonych gości powitali Burmistrz Pisza Andrzej Szymborski oraz Prezes Paged Pisz Jarosław Michniuk. Następnie zaprezentowano pierwszy panel pt. „Rewolucja w raportowaniu zrównoważonego rozwoju. Obowiązki informacyjne dla średnich i dużych firm”, który poprowadzili prelegenci Wojciech Dreżewski i Krzysztof Bertman. Drugi panel - „Klastry energetyczne, współpraca jednostek samorządu terytorialnego i przemysłu - działania na rzecz klimatu oraz rozwoju” bardzo interesująco poprowadził Piotr Michał Kosmęda.

Następnie została oficjalnie podpisana, niezmiernie ważna dla naszego miasta, gminy i powiatu, umowa powołująca Lokalny Klaster Energetyczny - „Hub Energetyczny Pisz” pomiędzy:
  • Gminą Pisz, reprezentowaną przez: Andrzeja Szymborskiego – Burmistrza Pisza,
  • Paged Morąg S.A. z siedzibą w Morągu reprezentowaną przez: Jarosława Michniuka – Prezesa Zarządu oraz Piotra Zdrojewskiego – Członka Zarządu,
  • Paged LabTech Sp. z o. o. z siedzibą w Piszu reprezentowaną przez Ewelinę Depczyńską – Prezesa Zarządu, Jarosława Michniuka – Członka Zarządu,
  • Paged Energy S.A. z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez Piotra Michała Kosmęda – Prezesa Zarządu i Pawła Krzyształowicza – Członka Zarządu,
  • Paged Magazyny Energii Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez: Marka Stachurę – Prezesa Zarządu i Piotra Michała Kosmędę – Członka Zarządu.

To duży krok w kierunku samowystarczalności energetycznej Gminy Pisz.

Oto fragment umowy, który przybliży Państwu szanse rozwoju jakie otwierają się przed naszą Gminą:

„W związku z transformacją rynku energii i rozwojem technologii OZE, działając w obszarze rozwoju odnawialnych źródeł energii, mających na celu zapewnienie dostępu do samowystarczalności energetycznej Gminy Pisz oraz w związku z podpisaniem Listu Intencyjnego, tworzony jest klaster energii odnawialnej, którego zadaniem jest umożliwienie platformy współpracy podmiotów publicznych i prywatnych. Sygnatariusze oświadczają, iż podpisują niniejszą Umowę, biorąc pod uwagę szanse i możliwości, jakie stwarza ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 poz. 1436 z późn. zm.), szczególnie w kontekście postanowień art. 2 pkt 15a definiujących klaster energii, jako porozumienie, którego przedmiotem jest współpraca w zakresie wytwarzania, magazynowania, równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji energii elektrycznej lub paliw lub obrotu nimi lub w zakresie wytwarzania, magazynowania, równoważenia zapotrzebowania, przesyłania lub dystrybucji ciepła lub obrotu ciepłem, w celu zapewnienia jego stronom korzyści gospodarczych, społecznych lub środowiskowych lub zwiększenia elastyczności systemu elektroenergetycznego [...]

Sygnatariusze niniejszej umowy ustanawiają Klaster Energii „Hub Energetyczny Pisz”. Współpraca w ramach Klastra wspomoże w realizacji zadań, których samodzielna realizacja przez podmioty uczestniczące w Klastrze byłaby utrudniona lub niemożliwa. Stworzona sieć powiązań między podmiotami, umożliwi nieustanny rozwój w nawiązaniu do najnowszych trendów technologicznych oraz szybko zmieniającego się otoczenia prawno-gospodarczego w dziedzinie energetyki i gospodarce niskoemisyjnej w Polsce, Unii Europejskiej oraz innych znaczących gospodarczo krajach świata. Współpraca klastrowa wyzwala efekt synergii generujący istotnie znacząco wartość dodaną w porównaniu do sumy wartości działań poszczególnych podmiotów.”

W konferencji wzięło udział wielu przedsiębiorców oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego. Gminę Pisz podczas konferencji reprezentowali Andrzej Szymborski Burmistrz Pisza, a także Zastępca Burmistrza Pisza Rafał Orłowski oraz Violetta Kossakowska Sekretarz Gminy Pisz i Anna Michalak Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Promocji Urzędu Miejskiego w Piszu.

Więcej także na stronach:
https://www.facebook.com/WielkieJezioraMazurskie/posts/pfbid0e51pBht3K2XPTkaRpYCsfekwEx6eyrk9zVCSisySRje9ufXmeWnTnmcHWJ6C6AATl
https://www.facebook.com/MazurytoBiznes/posts/pfbid02DU5GzRcboRVhwqbjsE3sP48zJ8nFuG3o83AenjP3WyTgK24z1ukJh4N7YoqcQcEvl
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt