REKLAMA
Data dodania: 14.03.2024
Tak będzie wyglądało zadaszenie nad trybunami stadionu miejskiego
W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej pytaniami, dotyczącymi opóźnienia kolejnego etapu prac związanych z modernizacją stadionu przyszkolnego przy ul. A. Mickiewicza nadmieniamy, że opóźnienia związane są ze staraniami Gminy Pisz o dodatkowe środki na ten cel. W rezultacie Gmina otrzymała na etap II modernizacji tego obiektu lekkoatletycznego jeszcze 4 934 985,00 zł z przeznaczeniem m.in. na modernizację istniejącej trybuny stadionu lekkoatletycznego i boiska piłkarskiego, wykonanie ciągów pieszo-jezdnych i dróg dojazdowych z parkingami, ogrodzenie stadionu, wykonanie oświetlenia, nagłośnienie, budynku spikera, toalet. Procentowy udział własny wnioskodawcy (Gminy Pisz) w realizacji inwestycji, to jedynie 2%. Pozostałe 98% stanowi dofinansowanie.

Zatem powodem opóźnienia nie jest zaniedbanie, a racjonalne gospodarowanie budżetem. Dzięki temu w gminnym budżecie pozostają środki na inne inwestycje. Warto wspomnieć, że obecnie oczekujemy na kolejne 7 200 000,00 zł na modernizację budynku administracyjno-szatniowego, boisko wielofunkcyjne, oświetlenie stadionu, monitoring w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 98% kosztów zadania, co za tym idzie procentowy udział środków własnych Gminy Pisz będzie stanowił tylko 2%. MGOSiR w Piszu przygotowuje przetarg na wykonanie tej inwestycji. Prace powinny ruszyć w połowie tego roku.
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt