REKLAMA
Data dodania: 07.09.2023
Korzyści nie tylko środowiskowe, ale również społeczne
W ramach zadania pod nazwą „Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy drodze dojazdowej do plaży miejskiej w Piszu, w ramach zagospodarowania przestrzeni zielonych” zostały wykonane nasadzenia w łącznej ilości 4.357 sztuk, w tym: 10 gatunków drzew w łącznej ilości 197 sztuk oraz 8 gatunków krzewów w łącznej ilości 4.160 sztuk. Nasadzenia zostały wykonane wzdłuż intensywnie użytkowanej w sezonie letnim drogi publicznej - drogi dojazdowej do plaży miejskiej w Piszu (droga nr 174542N), na dz. o nr geod.: 1475/4, 1475/6, 1863 obręb Pisz 1. Zadanie, zgodnie z postanowieniami Programu Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2030 wpłynie na polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez poprawę stanu środowiska, ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń na środowisko, ochronę i rozwój walorów środowiska, a także racjonalne gospodarowanie jego zasobami.
Zadanie przynosić będzie korzyści nie tylko środowiskowe, ale również społeczne. Uspokajający wpływ drzew i zieleni miejskiej, obniżenie temperatury powietrza i zmniejszenie poziomu dwutlenku węgla pozytywnie wpłynie na jakość życia lokalnej społeczności.

Kwota udzielonego dofinansowania: 30.000,00 zł
Całkowita wartość projektu: 68.044,80 złPiski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt