Data dodania: 09.10.2019  |  wyświetlenia: 3713
Wysokość tegorocznego stypendium wynosi 350 zł miesięcznie
16 uczniów szkół średnich otrzymało Stypendia Starosty Piskiego
Wyróżnienia przyznawane są za wysoką średnia ocen lub wyjątkowe uzdolnienia w jednej dziedzinie wiedzy.
26 września podczas sesji Rady Powiatu Pisz uczniom szkół, dla których Powiat Piski jest organem prowadzącym zostały wręczone stypendia roczne Starosty Piskiego.

Stypendia Starosty Piskiego przyznawane są uczniom którzy spełnili warunki otrzymania świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem albo wykazują szczególne uzdolnienia, w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy uzyskując w niej oceny celujące. Kandydatów do stypendium rocznego typuje rada pedagogiczna szkoły.

Tegorocznymi stypendystami zostali:

I LO Pisz: Nikola Brzostek, Wiktoria Ryzińska, Wiktoria Szczech,
II LO Pisz: Mateusz Bugnacki, Julia Aleksandra Filipkowska, Maria Pardo, Konrad Rurkowski, Adam Zyśk, Julita Zadroga, Agata Zduńczyk,
ZSZ z BP Pisz: Aleksander Bastek, Klara Karwowska, Arkadiusz Krzyżanowski, Paweł Lemański,
ZSO Orzysz: Julia Modzelewska,
ZSL Ruciane-Nida: Emilia Bazydło.


Stypendium ma formę finansową. Uczeń otrzymuje stypendium przez 10 miesięcy, od września do czerwca. W 2019 roku kwota stypendium wynosi 350 zł miesięcznie. Stypendia przyznawane są na podstawie Regulaminu, uchwalonego przez Radę Powiatu Pisz w 2003r. Oprócz stypendiów rocznych Uchwała Rady Powiatu Pisz przewiduje także formę stypendium jednorazowego – za osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne na szczeblu makroregionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym. Stypendia jednorazowe przyznawane są do 30 kwietnia każdego roku, za osiągnięcia w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

Źródło: Starostwo Powiatowe.
Udostępnij artykuł na Facebooku  
Komentuj na Facebooku
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt