REKLAMA
Data dodania: 13.03.2019
Szkoły będą musiały zapewnić gabinety higienistkom i dentystom
Dentysta powróci do szkoły
Rząd przyjął projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. W myśl przepisów organy prowadzące szkoły będą musiały zapewnić gabinety profilaktyki zdrowotnej dla pielęgniarek i higienistek oraz dentystów.
Zgodnie z planowanymi rozwiązaniami szkoły będą miały zapewnione lepsze warunki do realizacji opieki zdrowotnej. Ustawa mówi także o wzmocnieniu roli profilaktycznej i promocyjnej.
Zdrowie dorosłych i zdrowie dzieci warunkowane jest w dużej mierze wiedzą na temat zdrowego stylu życia. Badania wykazują, że ten poziom wiedzy zarówno u dzieci, jak i rodziców nie jest wystarczający. Główna rola, która zostaje przypisana pielęgniarce, to edukacja - mówili na konferencji prezentującej założenia ustawowe przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia.
Obecnie na jedną pielęgniarkę środowiskową przypada od 800 do 1100 uczniów. Po zmianach na jedną pielęgniarkę i higienistkę ma przypadać od 700 do 750 uczniów, co ma zapewnić lepszą opiekę.
Znakomita informacja - mówi mama trzecioklasisty - zawsze to dobrze, gdy na miejscu jest pielęgniarka- bo to albo brzuch, albo głowa zaboli, nie mówiąc już o jakiś skaleczeniach i omdleniach. 
Potłuczenia, złamania, zwichnięcia i omdlenia - najczęstszymi wypadkami w szkole

Zgodnie z nową ustawą do szkół powrócić mają gabinety stomatologiczne lub szkoła ma umożliwić dostęp do gabinetów dentystycznych, jeśli nie posiada u siebie odpowiednich warunków do pracy stomatologa.

Mimo wzrastającej świadomości społecznej w kwestii profilaktyki jamy ustnej, próchnica w naszym kraju pogłębia się. Według danych aż 80 procent pięciolatków i 90 procent siedmiolatków choruje w Polsce na próchnicę zębów. Statystyczne 5-letnie dziecko ma pięć chorych zębów.
Dentystę w szkole pamiętam i niezbyt dobrze wspominam - mówi pani Barbara, mama Julki - ale jako matka, jestem za. Jestem przekonana, że opieka dentystyczna w obecnych czasach będzie na wyższym poziomie niż prawie czterdzieści lat temu.
Organ prowadzący będzie miał obowiązek zawrzeć porozumienie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającym świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych. Do małych szkół natomiast przyjeżdżać będą tzw. dentobusy wspierające leczenie stomatologiczne i pomagające w profilaktyce.

Nowe przepisy mają wejść w życie po trzech miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Udostępnij artykuł na Facebooku  
Komentuj na Facebooku
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt