REKLAMA
Data dodania: 03.09.2009
Rozmowa z Rzecznikiem Praw Pacjenta
Rozmowa z Rzecznikiem Praw Pacjenta
Wraz z wejściem do systemu ISO w naszym szpitalu pojawiła się instytucja Rzecznika Praw Pacjenta. Funkcję tą pełni Elżbieta Oszutowska-Strojek.

Wraz z wejściem do systemu ISO w naszym szpitalu pojawiła się instytucja rzecznika praw pacjenta. Funkcję tą pełni Elżbieta Oszutowska-Strojek. Każdy, kto podczas pobytu w szpitalu uzna, że jego prawa jako pacjenta zostały naruszone może złożyć pisemną skargę do rzecznika.

WARTO WIEDZIEĆ

Do kogo kierować skargi dotyczące pobytu w szpitalu

Rzecznik Praw Pacjenta Elżbieta Oszutowska-Strojek Dyżury: każda środa, godz. 13:30-14:30

Do kogo kierować skargi dotyczące lekarzy rodzinnych

Rzecznik Praw Pacjenta przy Warmińsko-Mazurskim Oddziale NFZ-Ewa Szuba. Miejsce: siedziba NFZ, przy ulicy Żołnierskiej 16 (p. 1B) w Olsztynie, Dyżury: poniedziałki 10-18, wtorek- piątek 8-16. Telefon: 089/539 97 93 W każdą 4 środę miesiąca RPP przyjmuje w Delegaturze NFZ w Ełku, w godz. 10-14.

Czy dużo dostaje pani skarg od pacjentów?
Elżbieta Oszutowska-Strojek: Jeszcze żadna skarga do mnie nie wpłynęła, ale należy mieć na uwadze fakt, że pełnię tą funkcję od niedawna. Do tej pory skargi od pacjentów przyjmowane były na różnych szczeblach. Pacjenci zgłaszali swoje uwagi do ordynatorów czy do dyrekcji szpitala. Teraz także mogą to robić.

Wobec tego jakiego rodzaju sprawy pacjenci mogą zgłaszać rzecznikowi?
Wszystkie sytuacje, zachowania i działania pracowników służby zdrowia, które zdaniem pacjenta naruszają jego prawa, zagwarantowane w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Prawa pacjenta są wypisane na każdym oddziale szpitala, na tablicy ogłoszeń.

Pacjent uważa, że jego prawa zostały naruszone, zgłasza do pani skargę i co się wtedy dzieje? Jak wygląda dalsza procedura?
Po wpłynięciu skargi powołuje się komisję, która zapoznaje się z treścią pisma. Jeżeli jest taka potrzeba komisja wysłuchuje stanowiska lekarza, którego dotyczy skarga. Następnie podejmowana jest decyzja o uznaniu lub odrzuceniu skargi. O rezultacie i wyciągniętych konsekwencjach informuje się pacjenta, który zgłosił problem.

Wiele osób narzeka, że lekarze rodzinni nie chcą wypisywać skierowań na badania...
Przychodnia lekarska to oddzielna organizacyjnie jednostka, nie związana ze szpitalem. Do piskiego Rzecznika Praw Pacjenta, czyli do mnie, skargi mogą składać tylko i wyłącznie pacjenci szpitala. W przypadku lekarzy rodzinnych pisemną skargę należy skierować do NFZ lub do wojewódzkiego Rzecznika Praw Pacjenta. Skarga taka jest rozstrzygana i wydaje się decyzję, czy badanie powinno być wykonane i czy nie doszło do zaniedbania obowiązków ze strony lekarza.

OGÓLNE PRAWA PACJENTA

Prawo do świadczeń zdrowotnych
Prawo do informacji
Prawo do tajemnicy informacji dotyczącej pacjenta
Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
Prawo do dokumentacji medycznej
Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
Prawo do opieki duszpasterskiej
Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Szczegółowe prawa zapisane są w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - zobacz tutaj

A czy pacjent może zgłosić zastrzeżenie dotyczące odchodzącego od standardów wyposażenia sali szpitalnej?
Ustawa mówi, że: Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym.

Każde pomieszczenie, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne, ma swoje wymagania i te wymagania pomieszczenie powinno spełniać. Więc w tym kontekście pacjent ma prawo wnieść swoje zastrzeżenia. Należy pamiętać, że w szpitalu chodzi o to by było czysto pod względem bakteriologicznym, by nie narażać pacjenta na choroby, które mogłyby być skutkiem pobytu w szpitalu. Kwestie estetyczne pozostają na drugim planie.

Czytelnicy na naszym forum skarżą sie na warunki panujące np. na porodówce.
Wszystkie pomieszczenia naszego szpitala spełniają normy nałożone przez inspektorat sanitarny. Przeprowadzane kontrole nie wykazują żadnych nieprawidłowości. Wyposażenie sal jest stare i wymaga wymiany, ale normy sanitarne są spełniane. Nasz szpital powstał w połowie XX wieku, staramy się sukcesywnie przeprowadzać remonty. Ale jak wiadomo to wymaga ogromnych nakładów finansowych. Na razie sprawą priorytetową jest budowa pracowni radiologicznej.
 

Opinie i komentarze

Komentarze

Z powodu występowania nieodpowiednich treści oraz oszczerstw, zmuszeni jesteśmy do czasowego wyłączenia sekcji komentarzy. Naszym celem jest utrzymanie pozytywnej i bezpiecznej atmosfery dyskusji dla wszystkich użytkowników.
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt