REKLAMA
Data dodania: 29.06.2024
Obwieszczenie Starosty Piskiego
Pisz, 21 czerwiec 2024r.                                                                          
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY  PISKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwolenie na  realizację inwestycji drogowej

Zgodnie  z art.11f ust.3  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 311 ze zm.) zawiadamiam, że na  wniosek pełnomocnika GMINY PISZ pana Kamila Szymborskiego Starosta Piski wydał decyzję nr WZB.6740.I.3.2024 z dnia  21 czerwiec 2024r. o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej  dla zadania : Rozbudowa drogi gminnej nr 174049N Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego .
 
Inwestycja zlokalizowana na działkach, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

    Dz. nr 106, 110, 1370/5, 192, 116 (po podziale 116/1 i 116/2), 117/1 (po podziale 117/3 i 117/4), 115 (po podziale 115/1 i 115/2), 114/2 (po podziale 114/5 i 114/6), 114/1 (po podziale 114/3 i 114/4), 113/6 (po podziale 113/9 i 113/10), 113/1 (po podziale 113/7 i 113/8), 112/3 (po podziale 112/7 i 112/8), 112/4 (po podziale 112/9 i 112/10), 112/1(po podziale 112/5 i 112/6), 111/2(po podziale 111/5 i 111/6), 111/4 (po podziale 111/9 i 111/10), 111/3 (po podziale 111/7 i 111/8), 1370/2 (po podziale 1370/7 i 1370/8), 1370/6 ( po podziale 1370/9 i 1370/10), 194/63 (po podziale 194/110 i 194/111), 194/76 (po podziale 194/112 i 194/113), 194/17 (po podziale 194/114 , 194/115 , 194/116 i 194/117), 194/98 (po podziale 194/118 i 194/119), 194/94 (po podziale 194/120 i 194/121), 194/95 (po podziale 194/122 i 194/123), 194/96 (po podziale 194/124 i 194/125), 194/97 (po podziale 194/126 i 194/127), 194/5 (po podziale 194/128 i 194/129), 194/73 (po podziale 194/130 i 194/131), 194/86 (po podziale 194/132 i 194/133), 194/87 (po podziale 194/134 i 194/135),194/88 (po podziale 194/136 i 194/137), 194/89 (po podziale 194/138 i 194/139), 194/90 (po podziale 194/140 i 194/141), 194/91 (po podziale 194/142 i 194/143), 194/37 (po podziale 194/144 i 194/145), 194/70 (po podziale 194/146 i194/147), 194/32 (po podziale 194/148 i 194/149), 194/20 (po podziale 194/150 i 194/155), 94/2 (po podziale 94/3 i 94/4), 191/12 (po podziale 191/21 i 191/22), 191/13, 193/8  położonych w obrębie 0019 Maldanin  gm. Pisz

Jednocześnie zawiadamiam, że w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Starostwie Powiatowym w Piszu Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa przy ulicy Warszawskiej 1 pokój 16 w godzinach 8ººdo 15ºº po wcześniejszym umówieniu terminu poprzez kontakt telefoniczny (87) 425 46 72.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Piskiego  w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia o wydaniu decyzji.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej przedmiotową decyzją wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia,  doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartość prawa użytkowania wieczystego.

Odszkodowanie ustalone zostanie w odrębnej decyzji zgodnie z art. 12 ust. 4a ww. ustawy.
                                                                                                                                           
Z up. STAROSTY
inż. Jerzy Tańcula
INSPEKTOR
Wydziału Zagospodarowania
Przestrzennego i Budownictwa
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt