REKLAMA
Data dodania: 05.06.2024
Obwieszczenie Starosty Piskiego
Pisz, 24 maja 2024r.
 
6740.I.1.2023
OBWIESZCZENIE STAROSTY PISKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art.11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 311 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek pełnomocnika GMINY PISZ pana Bartosza Wojtkowskiego Starosta Piski wydał decyzję nr WZB.6740.I.1.2024 dnia 24 maja 2024r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania : Rozbudowa drogi gminnej nr 174042N łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58 .
Inwestycja zlokalizowana na działkach, oznaczonych numerami geodezyjnymi:
Dz. nr 2/36, 2/73(z podziału 2/45), 2/74(z podziału 2/45), 2/67(z podziału 2/38), 2/69(z podziału 2/35), 2/71(z podziału 2/41), 224/8(z podziału 224/1), 224/10(z podziału 224/2), 224/11(z podziału 224/2), 234/7(z podziału 234/3), 235/6(z podziału 235/1), 235/8(z podziału 235/1) obręb 0028 Snopki gm. Pisz
 II. Przeznaczonych do ograniczonego korzystania w związku:
z przebudową innych dróg publicznych:
Dz. nr 224/9(z podziału 224/1), 224/12(z podziału 224/2), 234/8(z podziału 234/3), 235/7(z podziału 235/1), 555/4
 Jednocześnie zawiadamiam, że w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Starostwie Powiatowym w Piszu Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa przy ulicy Warszawskiej 1 pokój 16 w godzinach 8ººdo 15ºº po wcześniejszym umówieniu terminu poprzez kontakt telefoniczny (87) 425 46 72.
Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Piskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia o wydaniu decyzji.
Zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej przedmiotową decyzją wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia, doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartość prawa użytkowania wieczystego.
Odszkodowanie ustalone zostanie w odrębnej decyzji zgodnie z art. 12 ust. 4a ww. ustawy.

Z up. STAROSTY
inż. Jerzy Tańcula
INSPEKTOR
Wydziału Zagospodarowania
Przestrzennego i Budownictwa

Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt