REKLAMA
Data dodania: 11.04.2024
Obwieszczenie Starosty Piskiego
OBWIESZCZENIE STAROSTY PISKIEGO
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
Znak sprawy : WZB.6740.I.1.2024 Pisz, 09 kwietnia 2024 r.

Zgodnie z art.11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 311 ze zm.)oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2023r. poz.775 ze zm. )-podaje się do publicznej wiadomości – że na wniosek pełnomocnika Gminy Pisz - Bartosza Wojtkowskiego z dnia 13 marzec 2024r.- zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą Krajową nr 58.
 
Granice lokalizacji obejmują następujące nieruchomości:
• Nieruchomości stan dotychczasowy: Dz. nr 2/36, 2/45, 2/35, 2/38, 2/41, 224/1, 224/2, 234/3, 235/1 położonych w obrębie 0028 Snopki gm. Pisz
• Nieruchomości do ograniczonego sposobu korzystania :

Dz. nr 224/9, 224/12, 234/8, 235/7, 555/4 położonych w obrębie 0028 Snopki gm. Pisz
Jednocześnie informuje się, że w terminie14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, które dostępne są w Starostwie Powiatowym w Piszu-Wydział zagospodarowania Budownictwa przy ulicy Warszawskiej 1 pokój nr 16 w godzinach 8-15 a także składać uwagi i wnioski w ww sprawie.


Z up. STAROSTY
mgr inż. Beata Dębińska
Naczelnik Wydziału Zagospodarowania
Przestrzennego i Budownictwa
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt