REKLAMA
Data dodania: 22.03.2024
Ogłoszenie o dzierżawie
Starosta Piski jako organ reprezentujący Skarb Państwa informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu usytuowanej w budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Piszu, na parterze przy pokoju nr 2 został wywieszony wykaz znak: GN.6845.1.7.2024 z dnia 19.03.2024 r. dotyczący oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu dzierżawcy, na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata, nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej działką numer 286/5 o powierzchni 0,1370 ha, położonej w mieście Biała Piska przy ul. Moniuszki.
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt