REKLAMA
Data dodania: 20.02.2024
Ogłoszenie
Starosta Piski informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2, został wywieszony wykaz za numerem sprawy: GN.6845.1.1.2024 z dnia 12.02.2024 r. w przedmiocie dotyczącym wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata, nieruchomości Skarbu Państwa, położonej na terenie obrębu geodezyjnego 0030 Szczechy Małe, gmina Pisz, oznaczonej działką nr 19/262 o powierzchni 0,1000 ha.
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt