REKLAMA
Data dodania: 15.12.2023
Nieodpłatna pomoc prawna. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Starosta Piski przypomina, że mieszkańcy powiatu piskiego mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.
Zgłoszenia wizyty należy dokonać za pomocą strony https://np.ms.gov.pl/zapisy lub telefonicznie pod numerem 87 425 47 00 lub 87 425 46 90. Rejestracja telefoniczna jest możliwa wyłącznie w dni robocze w godz. 8.00-15.00.

DLA KOGO SĄ BEZPŁATNE PORADY PRAWNE, OBYWATELSKIE I MEDIACJE?

Pomoc przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobowa działalność gospodarczą niezatrudniających innych osób w ciągu ostatniego roku. Podstawa udzielenia usługi jest oświadczenie złożone przed uzyskaniem porady. Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie że nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej. Natomiast osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnieniu innych osób w ciągu ostatniego roku. Podstawą udzielenia usługi jest złożenie oświadczenia przed uzyskaniem porady.
 
WYJĄTEK OD UDZIELANIA PORAD OSOBIŚCIE

Oprócz możliwości uzyskania porady stacjonarnie w punkcie, osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się mogą korzystać z porady poza lokalem punktu lub przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, takich jak telefon lub komunikatory internetowe, niezależnie od sytuacji epidemicznej. Należy wcześniej zgłosić taką potrzebę pod nr telefonu wskazany do rejestracji: 874254700, 874254690.

JAKIE SPRAWY OBEJMUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA?

  • Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym praz przysługujących jej uprawnionych lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sadowym lub sądowo administracyjnym
  • Wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego
  • Sporządzenie projektu pisma w sprawach wymienionych w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym
  • Nieodpłatną mediację
  • Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sadowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienia adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sadową.
 
JAKIE SPRAWY OBEJMUJE PORADNICTWO OBYWATELSKIE?

W szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

WYKAZ DYŻURÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU PISKIEGO W 2023 R.

Punkty

 

Adres lokali, dni i minimalny czas trwania dyżuru w punkcie

Podmiot prowadzący dyżur

Zakres dyżuru

Punkt nr 1

 

Starostwo Powiatowe w Piszu

ul. Warszawska 1

12-200 Pisz

 

Poniedziałek 1100 - 1500

Wtorek 1100 - 1500

Środa 1000 - 1400

Czwartek 1000 - 1400

Piątek 1000 - 1400

Okręgowa Izba Radców Prawnych

– Radca prawny

 

Okręgowa Izba Adwokacka

– Adwokat

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkt nr 2

„mobilny”

 

Budynek Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej

ul. Sienkiewicza 16

12-230 Biała Piska

 

Poniedziałek 1100 - 1500

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone
jest w punkcie w każdy
pierwszy poniedziałek miesiąca
od godz. 1100 do godz. 1500.

 

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”
z siedzibą w Olsztynie

 

 

Adwokat/radca prawny

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

Internat Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie

ul. Polna 2B, pokój nr 1

12-220 Ruciane – Nida

 

Wtorek 1100 - 1500

Środa 1000 - 1400

 

Urząd Miejski w Orzyszu

ul. Rynek 3, pokój nr 206

12-250 Orzysz

 

czwartek 1000 - 1400

piątek 900 - 1300

 

Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt