REKLAMA
Data dodania: 19.07.2023
Ekopracownie – zielone serce szkoły
Fot. WFOŚiGW w Olsztynie
II Liceum Ogólnokształcące w Piszu zyska nową pracownię przyrodniczą. Wszystko za sprawą podpisanej w środę 28 marca umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Jarosława Bogusza, a Starostwem Powiatowym w Piszu reprezentowanym przez Andrzeja Nowickiego - Starostę Piskiego, Marka Wysockiego - Wicestarostę Piskiego oraz Barbarę Koprowską – Skarbnik Powiatu.
Projekt budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach realizowany jest przez WFOŚiGW w Olsztynie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększanie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: odnawialnych źródeł energii, przeciwdziałania emisjom, niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju środowiska i gospodarki wodnej.

Realizacja projektu podniesie jakość kształcenia uczniów oraz wzmocni bazę dydaktyczną II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu, które jest jednym z 42 podmiotów w naszym województwie, do których trafią środki w ramach konkursu „Ekopracownie – zielone serce szkoły”.

Wizyta w WFOŚiGW w Olsztynie była także okazją do złożenia życzeń i gratulacji z okazji 30-lecia Funduszu Ochrony Środowiska.
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt