REKLAMA
Data dodania: 13.07.2023
Obwieszczenie
Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 został wywieszony wykaz znak: GN.6845.2.7.2023 z dnia 10.07.2023 r. dotyczący nieruchomości Powiatu Piskiego, położonej w mieście Pisz, obręb Pisz 1 przy ul. Warszawskiej, oznaczonej działką nr 498/15 o całkowitej powierzchni 0,6738 ha, w związku z przeznaczeniem jej części tj. powierzchni 8 m2, do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu dzierżawcy, na okres 3 lat, na cele związane z prowadzeniem zbiórki odpadów komunalnych.
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt