Data dodania: 20.09.2019  |  wyświetlenia: 320
Początek: środa 25 września 13:00
Ruciane-Nida: Sesja Rady Miejskiej
Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XV sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 28 sierpnia 2019 r.
5. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XIV sesji Rady Miejskiej w dniu 28 sierpnia 2019 r. oraz w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
7. Prezentacja projektu „FOLM – Z natury do rynku pracy”.
8. Informacja z realizacji budżetu Gminy Ruciane-Nida za I półrocze 2019 r.
9. Podsumowanie IV edycji konkursu „Najładniejsza posesja w Gminie Ruciane-Nida”.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2019-2026,
b) dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 r.,
c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat (w Wejsunach  nr 94 o pow. 1.500 m2),
d) wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości (nr geod. 63/10 w Onufryjewie),
e) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane -Nida  (nr geod. 73/1 w Wolce),
f) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Ruciane -Nida ( ul. Polna 3 lokal nr 23),
g) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (nr geod 119/5 w Osiniaku).
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Zapytania mieszkańców.
13. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
14. Zamknięcie obrad.

Udostępnij artykuł na Facebooku  
Komentuj na Facebooku
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt