Data dodania: 30.12.2021  |  wyświetlenia: 2059
Śluzowanie na śródlądowych drogach wodnych nieodpłatne
Dobra wiadomość na koniec 2021r. dla żeglarzy
Od 1 marca do 31 grudnia 2022 roku jednostki towarowe i turystyczne będą zwolnione z opłat za śluzowanie.
W przyszłym roku, w sezonie żeglugowym, jednostki pływające będą zwolnione z opłat za śluzowanie. Prezydent RP podpisał ustawę, która zwalnia z takich opłat jednostki towarowe i turystyczne.

Zgodnie z art. 568b Ustawy z dnia 17 listopada 2021 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. podmioty wykonujące czynności, o których mowa w art. 306 ust. 1, zwalnia się z należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz z urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych.

Według art. 306 ust.1 ustawy Prawo wodne należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych, zwane dalej „należnościami”, ponosi się za:
  • przewóz osób statkami pasażerskimi oraz wycieczkowymi;
  • przewóz towarów statkami towarowymi;
  • żeglugę pustych statków towarowych;
  • holowanie lub spław drewna;
  • korzystanie ze śluz lub pochylni

Źródło: Wody Polskie
Udostępnij artykuł na Facebooku  
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt