Data dodania: 06.03.2019  |  wyświetlenia: 1301
Wszystko o nowym dokumencie tożsamości
E-dowód - czy jest ci już potrzebny?
Od 4 marca można składać wnioski o nowy dowód tożsamości. E-dowód będzie bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi.
Elektroniczny dowód wygląda niemal identycznie jak dotychczasowy. Na awersie ma umieszczone: imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć i obywatelstwo, numer dowodu i termin jego ważności a także nowość -  numer CAN. Dzięki niemu, za pomocą czytnika kart, dowód będzie mógł nawiązywać bezpieczne połączenia z urządzeniami i systemami informatycznymi.


Kreskowy zapis numeru CAN znajduje się na rewersie dokumentu. A oprócz niego: numer PESEL, miejsce urodzenia, nazwisko rodowe i imiona rodziców, datę wydania, organ wydający i numer e-dowodu. Korzystanie z jego warstwy elektronicznej nie jest obowiązkowe, można ją aktywować w dowolnym momencie. Nowy dowód ma również służyć do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych.

To jeden z najbardziej skomplikowanych projektów, jakie kiedykolwiek wdrażała nie tylko polska administracja, ale i biznes. Udało się. W ciągu 10 miesięcy zrobiliśmy to, co innym nie udawało się przez 10 lat – powiedział dumnie Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji na konferencji inaugurującej wprowadzenie e-dowodów. – Już wiemy, że system działa, a złożenie wniosku zajmuje kilka minut. Tylko przez osiem pierwszych godzin działania systemu otrzymaliśmy niemal czterokrotnie więcej wniosków online niż każdego innego dnia. Polacy czekali na e-dowody. Spodziewaliśmy się takiego zainteresowania i byliśmy na nie przygotowani.
Punktualnie o północy, 4 marca, czyli w pierwszej możliwej chwili, gdy można było składać wnioski o e-dowód, zaczęły spływać formularze. Po godzinie działania systemu złożono ich 114. O godz. 7 rano na rozpatrzenie czekało już 637 wniosków online. Zainteresowanie polaków jest tym większe, że można wymienić swój dotychczasowy dowód, nawet jeśli nie upłynął jego termin ważności.

Piszanie jak na razie nie potwierdzają entuzjazmu ministra i zastanawiają się nad korzyściami wprowadzenia nowego dokumentu.
Ja zupełnie nie wiem po co wymieniać te dowody - mówi petentka urzędu w Piszu - ja mam ważny dowód do 2024 roku i dopiero wymienię, jak będzie trzeba.
Zanim system zostanie przygotowany to miną miesiące, jak nie lata - dodaje pan Robert, mieszkaniec gminy Pisz- bo proszę mi powiedzieć, co z tego że ja wymienie dowód, jak przecież tych czytników obsługujących nie ma jeszcze w urzędach, a co dopiero w ośrodkach zdrowia. Ja poczekam, aż wymiana będzie czemuś służyła i bedę mógł używać dowodu do jakiś konkretnych celów.
Mieszkańcy wprawdzie pytają o nowy dokument tożsamości, jednak nie obserwujemy jakiegoś nadzwyczajnego poruszenia z tego tytułu - mówi Ewa Michalak-Turska, inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki UM w Piszu - Na dzień dzisiejszy przyjęliśmy zaledwie kilka wniosków. Złożyły je osoby, których dotychczasowy dokument ulegał przedawnieniu. Nie było osób, zainteresowanych wymianą aktualnego dokumentu na nowy, gdy ten zachowywał swą ważność.
Zainteresowanie e-dowodem będzie wzrastać, już niebawem dostrzeżemy korzyści z używania nowego dokumentu. E-dowód będzie zawierał aplikację ICAO (Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego). Zapisanie w jego chipie danych osobowych i fotografii posiadacza dowodu w formie zdjęcia biometrycznego pozwoli na korzystanie z automatycznych bramek granicznych, a co za tym idzie – umożliwi szybszą i sprawniejszą obsługę na lotnisku. W placówkach medycznych pacjenci legitymujący się e-dowodem będą mogli w przyszłości rejestrować się bez podawania danych osobowych.

Wnioski można składać w UM w Piszu
Wymiana dowodu na e-dowód jest bezpłatna. Podobnie jak obecna wersja, e-dowód będzie ważny przez 10 lat. Oczekiwanie na wydanie - zapewnia resort cyfryzacji - trwa najwyżej kilkanaście dni. Dla osób, które mają pytania w związku z wprowadzeniem e-dowodu uruchomiono infolinię 22 250 01 15.
Udostępnij artykuł na Facebooku  
Komentuj na Facebooku
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt