Data dodania: 13.09.2018  |  wyświetlenia: 1076
Rolnicy otrzymają wsparcie
Ponad 1100 gospodarstw rolnych w powiecie piskim dotkniętych suszą
Klęska urodzaju spowodowana letnimi upałami dotknęła ponad 90 procent gimn naszego kraju obsianych zbożem, rzepakiem, czy specjalizujących się w uprawie warzyw i owoców.
Główny Urząd Statystyczny podał wstępne dane tegorocznych zbiorów m.in. zbóż. Szacuje się, że zbiory zbóż podstawowych mogą wynieść 24 mln ton, tj. o ok. 14% mniej od zbiorów ubiegłorocznych. Zbiory rzepaku mają być o 16% niższe, a warzyw gruntowych będzie o 8% mniej.

Resort rolnictwa wprowadził w życie procedury reagowania na klęskę. Wojewodowie powołali komisje do szacowania strat i bieżącego raportowania sytuacji. Na dzień 29 sierpnia 2018 r. skutki suszy szacowało 1311 komisji powołanych przez wojewodów w 2098 gminach. Z raportów wynika, że łączna powierzchnia upraw objętych suszą wynosi prawie 3,5 mln ha, w tym jest 1 mln 133 tys. łąk, pastwisk i upraw traw na gruntach ornych.

W przypadku województwa warmińsko-mazurskiego największa susza wystąpiła w powiatach: oleckim, piskim, gołdapskim, węgorzewskim i ełckim. Do Komisji Szacowania Strat Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Piszu wpłynęło 1180 wniosków dotyczących szkód wywołanych suszą, na 1800 zarejestrowanych gospodarstw rolnych.
Skala jest bardzo duża - mówi Andrzej Knyżewski, Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Piszu - Średni procent strat w gospodarstwach na naszym terenie wyniósł 37%, największe straty dotknęły upraw zbóż - od 50-80% i użytków zielonych - na poziomie 40%.
Gminą najbardziej dotkniętą suszą jest Biała Piska. Rolnicy z tego terenu złożyli 596 wniosków, z Gminy Pisz - 381, Orzysza - 135 i Rucianego-Nidy 68.

Poprzednie zjawisko klęski upraw miało miejsce w 2015 roku i jak wynika z danych nie było ono tak dotkliwe, jak tegoroczne. Wówczas do PZDR w Piszu wpłynęło 700 wniosków o szacowanie strat.

Takich zbiorów rolnicy nie doczekali się w tym roku
Straty krajowe, które wywołała susza przekraczają już 3,6 mld zł; poszkodowanych jest łącznie ponad 130 tys. gospodarstw- wynika z informacji przekazanej przez resort rolnictwa. Wkrótce jednak zostanie uruchomiona pomoc dla rolników, na którą rząd przeznaczył 1,5 mld zł.

O pomoc mogą ubiegać się gospodarze najbardziej dotknięci klęską. Jeśli straty w uprawach przekroczyły 70 proc. rolnicy otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 1000 zł na hektar, jeżeli mają polisę ubezpieczenia upraw. Rybacy mogą otrzymać 300 zł do hektara gruntów pod zarybionymi stawami.
Te dwie grupy poszkodowanych mogą od 14 do 28 września składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy. Natomiast termin składania wniosków dla tych, których straty mieszczą się między 30 a 70 proc. oraz stawka pomocy zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Poszkodowani przez klęskę suszy mogą ubiegać się również o kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji rolnej, poręczenie i gwarancję spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów, odroczenie spłaty składek w KRUS, ulgi w opłatach czynszu dzierżawnego lub umorzenia raty płatności przez KOWR, a także ulgi w podatku rolnym oraz spłatę przez ARiMR oprocentowania do kredytów.
Udostępnij artykuł na Facebooku  
Komentuj na Facebooku
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt