REKLAMA
Data dodania: 03.03.2015
Kolejne podejście do likwidacji Straży Miejskiej

Początek Sesji o godzinie 13.00. w Porządku obrad między innymi:

  • Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Piszu;
  • Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
  • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich będących własnością Gminy Pisz.
  • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
  • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu.
Udostępnij artykuł na Facebooku  
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 13:07:03
Rozpoczęcie sesji
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 13:07:16
Rozpoczęcie sesji
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 13:20:54
Interpelacje i zapytania radnych. Radny Sparzak apeluje do burmistrza o wyjaśnienie co miał burmistrz na myśli gdy oskarżał dyrektora PDK o mobbing na antenie Radia Olsztyn
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 13:22:01
Interpelacje i zapytania radnych. Radny Sparzak apeluje do burmistrza o wyjaśnienie co miał burmistrz na myśli gdy oskarżał dyrektora PDK o mobbing na antenie Radia Olsztyn
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 13:23:56
Interpelacje i zapytania radnych. Radny Sparzak apeluje do burmistrza o wyjaśnienie co miał burmistrz na myśli gdy oskarżał dyrektora PDK o mobbing na antenie Radia Olsztyn
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 13:30:19
13 radnych za likwidacją, 3 przeciw, 3 się wstrzymało
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 13:30:20
Straż Miejska została zlikwidowana. Nie było żadnej dyskusji przed głosowaniem.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 13:30:33
Straż Miejska została zlikwidowana. Nie było żadnej dyskusji przed głosowaniem.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 13:31:25
Straż Miejska została zlikwidowana. Nie było żadnej dyskusji przed głosowaniem.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 13:31:26
Straż Miejska została zlikwidowana. Nie było żadnej dyskusji przed głosowaniem.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 13:32:20
Straż Miejska została zlikwidowana. Nie było żadnej dyskusji przed głosowaniem.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 13:44:16
Burmistrz przedstawił swojego zastępcę
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 13:44:19
Burmistrz przedstawił swojego zastępcę
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 13:48:13
Podczas głosowań nad mniej ważnymi uchwałami. Kilka zbliżeń.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 13:48:18
Podczas głosowań nad mniej ważnymi uchwałami. Kilka zbliżeń.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 13:48:24
Podczas głosowań nad mniej ważnymi uchwałami. Kilka zbliżeń.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 13:49:04
Podczas głosowań nad mniej ważnymi uchwałami. Kilka zbliżeń.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 13:49:14
Podczas głosowań nad mniej ważnymi uchwałami. Kilka zbliżeń.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 13:49:49
Podczas głosowań nad mniej ważnymi uchwałami. Kilka zbliżeń.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 13:49:51
Podczas głosowań nad mniej ważnymi uchwałami. Kilka zbliżeń.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 13:51:10
Podczas głosowań nad mniej ważnymi uchwałami. Kilka zbliżeń.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 13:51:48
Podczas głosowań nad mniej ważnymi uchwałami. Kilka zbliżeń.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 13:51:50
Podczas głosowań nad mniej ważnymi uchwałami. Kilka zbliżeń.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 13:51:59
Podczas głosowań nad mniej ważnymi uchwałami. Kilka zbliżeń.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 13:52:03
Podczas głosowań nad mniej ważnymi uchwałami. Kilka zbliżeń.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 13:52:26
Podczas głosowań nad mniej ważnymi uchwałami. Kilka zbliżeń.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 13:52:38
Podczas głosowań nad mniej ważnymi uchwałami. Kilka zbliżeń.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 13:54:02
Podczas głosowań nad mniej ważnymi uchwałami. Kilka zbliżeń.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 14:10:24
Przyjęto uchwały śmieciowe.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 14:12:44
Przyjęto uchwały śmieciowe.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 14:12:53
Przyjęto uchwały śmieciowe.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 14:24:43
Przyjęto uchwały śmieciowe.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 14:59:38
Wybrano skład komisji rewizyjnej. Członkami zostali radni Wrzosek, Modzelewska, Zuzga, Płona, Baczewski. Przewodniczącym został radny Bacewski, wice - radny Plona
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 15:01:42
Wybrano skład komisji rewizyjnej. Członkami zostali radni Wrzosek, Modzelewska, Zuzga, Płona, Baczewski. Przewodniczącym został radny Bacewski, wice - radny Plona
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 15:02:47
Wybrano skład komisji rewizyjnej. Członkami zostali radni Wrzosek, Modzelewska, Zuzga, Płona, Baczewski. Przewodniczącym został radny Bacewski, wice - radny Plona
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 15:48:58
W wolnych wnioskach przedstawiciele Związków Zawodowych protestują przeciwko cięciom w oświacie
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 15:51:35
Nauczyciele i pracownicy oświaty apelują o spotkanie ws. budżetu na oświatę i dyskusję nad cięciami w oświacie.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 15:51:46
Nauczyciele i pracownicy oświaty apelują o spotkanie ws. budżetu na oświatę i dyskusję nad cięciami w oświacie.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 15:51:48
Nauczyciele i pracownicy oświaty apelują o spotkanie ws. budżetu na oświatę i dyskusję nad cięciami w oświacie.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 15:51:51
Nauczyciele i pracownicy oświaty apelują o spotkanie ws. budżetu na oświatę i dyskusję nad cięciami w oświacie.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 15:52:00
Nauczyciele i pracownicy oświaty apelują o spotkanie ws. budżetu na oświatę i dyskusję nad cięciami w oświacie.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 15:52:17
Nauczyciele i pracownicy oświaty apelują o spotkanie ws. budżetu na oświatę i dyskusję nad cięciami w oświacie.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 15:52:26
Nauczyciele i pracownicy oświaty apelują o spotkanie ws. budżetu na oświatę i dyskusję nad cięciami w oświacie.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 15:52:30
Nauczyciele i pracownicy oświaty apelują o spotkanie ws. budżetu na oświatę i dyskusję nad cięciami w oświacie.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 15:52:36
Nauczyciele i pracownicy oświaty apelują o spotkanie ws. budżetu na oświatę i dyskusję nad cięciami w oświacie.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 15:52:50
Nauczyciele i pracownicy oświaty apelują o spotkanie ws. budżetu na oświatę i dyskusję nad cięciami w oświacie.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 15:59:05
Burmistrz odpowiada, że pieniądze na oświatę znajdą się po wejściu w życie m.in. planów zagospodarowania i innych rozwiązań.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 16:16:04
Dyskusja pracowników oświaty z burmistrzem i radą obfituje w argumenty jednej i drugiej strony. Obie strony mają rację, ale nie zanosi się na proste i skuteczne rozwiązanie problemu. Wymiana zdań i zapewnienie o gotowości współpracy kończą sesję.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 16:20:45
Dyskusja pracowników oświaty z burmistrzem i radą obfituje w argumenty jednej i drugiej strony. Obie strony mają rację, ale nie zanosi się na proste i skuteczne rozwiązanie problemu. Wymiana zdań i zapewnienie o gotowości współpracy kończą sesję.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 16:24:38
Dyskusja pracowników oświaty z burmistrzem i radą obfituje w argumenty jednej i drugiej strony. Obie strony mają rację, ale nie zanosi się na proste i skuteczne rozwiązanie problemu. Wymiana zdań i zapewnienie o gotowości współpracy kończą sesję.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 16:29:22
Dyskusja pracowników oświaty z burmistrzem i radą obfituje w argumenty jednej i drugiej strony. Obie strony mają rację, ale nie zanosi się na proste i skuteczne rozwiązanie problemu. Wymiana zdań i zapewnienie o gotowości współpracy kończą sesję.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 16:29:29
Dyskusja pracowników oświaty z burmistrzem i radą obfituje w argumenty jednej i drugiej strony. Obie strony mają rację, ale nie zanosi się na proste i skuteczne rozwiązanie problemu. Wymiana zdań i zapewnienie o gotowości współpracy kończą sesję.
Udostępnij na Facebooku
AKTUALIZACJA 2015-03-03 16:29:32
Dyskusja pracowników oświaty z burmistrzem i radą obfituje w argumenty jednej i drugiej strony. Obie strony mają rację, ale nie zanosi się na proste i skuteczne rozwiązanie problemu. Wymiana zdań i zapewnienie o gotowości współpracy kończą sesję.
Opinie i komentarze
Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Dodaj Komentarz

5000
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt