Data dodania: 25.01.2019  |  wyświetlenia: 1777
Odśnieżanie dróg - obowiązkiem drogowców, a jaki jest nasz?
Ponowny atak zimy w naszym powiecie
Usuwanie zalegającego śniegu to obowiązek właściciela budynku. Łatwiej usunąć świeży opad, niż ten sprzed kilku dni. Ciężar śniegu ulega zmianie, rośnie wraz z czasem zalegania.
Zimowa aura zachwyca swym urokiem, bo czyż jest piękniejszy widok nad ośnieżone pola i lasy. Pokryte śniegiem dachy domów wyglądają jak z bajki. Ale nadmiar śniegu to już kłopot. Ogrzewanie i odśnieżanie - to dwa największe mankamenty zimy. Corocznie właściciele budynków muszą uwzględnić dodatkowe nakłady środków finansowych z tytułu usuwania zalegającego na dachach śniegu.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piszu wydał komunikat do właścicieli i zarządców obiektów w sprawie usuwania zalegającego na dachach śniegu i lodu, usuwania sopli, brył i nawisów lodowych i śniegowych.

Widok ośnieżonych domów zachwyca, ale ciężar porywy śnieżnej może wyrządzić szkody

Intensywne opady śniegu i jego zaleganie na dachach obiektów wielkopowierzchniowych może powodować poważne zagrożenia. Obowiązek odśnieżania dachów i usuwania nawisów śniegu i lodu, spoczywa na właścicielach, zarządcach i administratorach obiektów. Nadmierne obciążenie konstrukcji dachu niesie ryzyko jego zniszczenia i w efekcie katastrofy budowlanej. Szczególnie dotyczy to obiektów handlowych i użyteczności publicznej.

Na właścicielach i zarządcach ciąży obowiązek przeprowadzania kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Obowiązek dbania o należyty stan techniczny ma także właściciel budynku prywatnego. Oznacza to, że nadzór budowlany egzekwuje takie same wymagania od właścicieli i zarządców obiektów publicznych, jak i prywatnych.


Odśnieżanie dachu budynku może być wykonane przez właściciela, zarządcę, wyspecjalizowaną firmę lub pracowników zakładu pracy. Należy jednak pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie takich prac może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem odpowiedniej technologii odśnieżania (zależnej od konstrukcji dachu) oraz znajomości przepisów BHP.

Warto dodać, że łatwiej jest usunąć świeży śnieg niż taki, który zalega od wielu dni. Ciężar objętościowy śniegu ulega zmianom. Zwykle rośnie wraz z czasem zalegania pokrywy śnieżnej i zależy od miejsca, klimatu i wysokości nad poziomem morza. Każdy dach ma inną dopuszczalną pokrywę śnieżną, która może na nim zalegać.

Ile waży śnieg?

Śnieg śniegowi nie równy i aby ustalić jego wagę należy określić rodzaj śniegu. Wilgotność to podstawowy czynnik wpływający na jego masę. Najlżejszym jest śnieg w postaci puchu - 1m3 puchu śniegowy waży do 200 kg. Dużo cięższy od puchu jest śnieg mokry - 1m3 mokrego waży ok. 800 kg. Natomiast najcięższym śniegiem jest śnieg który się rozpuszcza - 1m3 topniejącego śniegu waży ponad 900 kg.

Straż pożarna zaleca systematyczne usuwanie zalegającego śniegu. Warstwa śniegu o 15 cm grubości i przeciętnej gęstości może wywierać nacisk ponad 50 kg na m2.

W Komunikacie PINB pisze także o konsekwencjach niestosowania się do przepisów. Osoby lekceważące prawo podlegają karze grzywny określonej w art.93 pkt 8 ustawy - Prawo budowlane.

Udostępnij artykuł na Facebooku  
Komentuj na Facebooku
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt