Data dodania: 16.12.2010  |  wyświetlenia: 5749
Podatek od nieruchomości bez zmian
Podatek od nieruchomości bez zmian
Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Piszu pozostawiła stawki podatku od nieruchomości na dotychczasowym poziomie.

Mimo zwiększonych przez Ministerstwo Finansów górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2011 rok Rada Miejska w Piszu pozostawiła stawki na dotychczasowym poziomie. Oznacza to, że stawki podatków i opłat lokalnych pozostaną w 2011 roku takie same jak w 2009 i 2010.

Podatek na 2011 rok wynosi:

1. Od gruntów:

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,55 zł od 1 m2 powierzchni (maksymalnie można 0,80),
  • pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,90 zł od 1 ha powierzchni (maksymalnie można 4,15)
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,21 zł od 1 m2 powierzchni (maksymalnie można 0,41).

2. Od budynków lub ich części:

  • mieszkalnych – 0,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (maksymalnie można 0,67),
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 15,20 zł od 1m2 powierzchni użytkowej (maksymalnie można 21,05),
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,24 zł od 1m2 powierzchni użytkowej (maksymalnie można 9,82),
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (maksymalnie można 4,27),
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem budynków gospodarczych lub ich części nie związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w rozumieniu szczególnych przepisów, dla których stawka wynosi 3,80 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej (maksymalnie można 7,06),
  • budynków garażowych, dla których stawka wynosi 4,10 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

3. Od budowli – 2% ich wartości

Opinie i komentarze
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt