Potężny dźwig gotowy do układania głównych belek konstrukcyjnych mostu na Kanale Jeglińskim
2016-08-08 10:18:52 © Piszanin
Opinie i komentarze
Pozostałe zdjęcia w potoku