Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu
Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu to dobra szkoła blisko Ciebie. W tym roku ostatni nabór do Trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Skorzystaj z tej szansy!

BEZPŁATNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język obcy, geografia, historia, WOS.
Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej mogą kontynuować naukę począwszy od klasy drugiej.

SZKOŁA POLICEALNA kształci w zawodach:

  • Technik administracji
  • Technik rachunkowości
  • Opiekun medyczny
  • Asystent osoby niepełnosprawnej
  • Opiekun osoby starszej
  • Opiekunka środowiskowa
  • Technik informatyk
  • Technik archiwista
  • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Technik masażysta

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

A.22 prowadzenie działalności handlowej
A.35 planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
A.36 prowadzenie rachunkowości
A.63 organizacja i prowadzenie archiwum
E.12 montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.13 projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.14 tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Posiadamy własne laboratorium dydaktyczne, nowoczesne, profesjonalnie wyposażone pracownie: komputerową, techniki biurowej, zabiegów higienicznych i opiekuńczych.

Rekrutacja trwa do 20 sierpnia

Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu
12-200 Pisz, ul. Warszawska 5
tel/fax 874233499
www.zpkupisz.szkolnastrona.pl
email: zpku@powiat.pisz.pl

Udostępnij artykuł na Facebooku  
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt