Data dodania: 15.07.2022  |  wyświetlenia: 261
Termomodernizacja szkół w Hejdyku i Kotle Dużym
Gmina Pisz otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków.
Projekt „Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym” polega na głębokiej kompleksowej modernizacji, tj. m.in. pracach termomodernizacyjnych oraz zmianie w sposobie ogrzewania uwzględniającej odnawialne źródła energii (OZE).

Projekt obejmuje termomodernizację:

  • budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym - w ramach prac wykonana zostanie m.in. termomodernizacja przegród, stropów, ścian zewnętrznych oraz modernizacja systemu grzewczego, kompleksowe wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,05 kW, montaż kotła na biomasę oraz pompy ciepła o mocy 42,8 kW wraz z modernizacją CO, a także wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wymiana źródeł światła.
  • budynku szkoły podstawowej w Hejdyku - w ramach prac wykonana zostanie m.in. termomodernizacja przegród, stropów, ścian zewnętrznych i ściany fundamentowej, drzwi zewnętrznych, okna, modernizacja systemu CWU oraz systemu grzewczego, wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,05 kW, montaż pompy ciepła o mocy 2 x 28 kW wraz z modernizacją CO, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wymiana źródeł światła.

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej, prowadzącej docelowo do oszczędności energii cieplnej i energii elektrycznej. Modernizacja przyczyni się tym samym do zmniejszenia poziomu emisji CO2 i pyłów z funkcjonowania budynków oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.


Kompleksowa termomodernizacja budynków obniży koszty ogrzewania pomieszczeń oraz przyczyni się nie tylko do podniesienia komfortu ich użytkowania, ale także do obniżenia kosztów eksploatacyjnych budynku, co z kolei umożliwi przeznaczyć środki, którymi dysponuje placówka edukacyjna w większej części na działalność edukacyjną.
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt