Data dodania: 15.07.2022  |  wyświetlenia: 351
Gmina Pisz z najniższą kwotą dofinansowania
Do samorządów Powiatu Piskiego w ramach I naboru z Rządowego Funduszu Polski Ład trafiła kwota 37 356 179,00 zł. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker wyjaśnił, że rządowej komisji zależało na tym, aby objąć wsparciem jak największą liczbę jednostek samorządu terytorialnego. Szefernaker wyjaśnił, że przy rekomendacjach kierowano się zasadą proporcjonalności względem wielkości danej jednostki samorządu. Skąd więc decyzja aby odrzucić większość wniosków złożonych przez Gminę Pisz, która ze wszystkich samorządów w powiecie otrzymała najniższą kwotę dofinansowania. To pokazuje jak duże są dysproporcje w podziale środków.
- GMINA PISZ 5 605 000,00 zł - budowa drogi gminnej Nr 174018N Pietrzyki – Maszty – Zawady.
Odrzucony został wniosek na wykonanie nowej nawierzchni jezdni od ul. Długiej do plaży miejskiej na odc. ok. 865, rowów odwadniających, kanału technologicznego oraz budowa wydzielonego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Al. Turystów oraz od ul. Długiej do plaży miejskiej o dł. 2127m , oznakowania, urządzenia zieleni oraz modernizację i rozbudowę na całym odcinku oświetlenia na energooszczędne LED. – przewidywana wartość inwestycji to około 5 000 000,00 zł.
Wnioskowaliśmy również o środki na przebudowę ulic: Nowy Świat (droga 1.431 km, chodnik 189m2) Wiosenna (dr. 0,784 km, ch. 1.836,8m2, kanalizacja deszczowa) Letnia (dr 0,18 km, ch 377,9m2, kanaliz. deszcz.) Wileńska (dr. 0,51 km, ch. 1.135,6m2, kanaliz deszcz) Owocowa (dr 0,07 km, ch 24m2) Baśniowa (dr 0,406 km, ch. 667,8m2, kanaliz. deszcz., kanał technologiczny) Bratnia (dr. 0,355 km, ch. 660,7m2, kanaliz. deszcz.) Wędkarska (dr. 0,118 km, kanaliz. deszcz.) św. Wojciecha (dr 0,366 km, ch 541,2m2, kanaliz deszcz.) Narożna (dr. 0,052 km), zjazdy i dojścia do posesji, modernizacja oświetlenia, urządzenie zieleni. Inwestycja została oszacowana na kwotę 19 500 000,00 zł i tak jak i tak jak poprzednie tak i ten wniosek został odrzucony.

Powiat Piski i pozostałe gminy powiatu otrzymały natomiast:


- POWIAT PISZ 14 791 500,00 zł - cel: przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1777 N (Mikołajki) – Wejsuny – DK Nr 58 od km 4+950 do km 10+896 (6 km drogi z Wejsun do promu na jez. Bełdany)
- GMINA BIAŁA PISKA 10 029 679,00 zł - modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w gminie
- GMINA RUCIANE-NIDA 6 930 000,00 zł - lokalne inwestycje

Na realizację inwestycji w ramach II  naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład powiat piski otrzymał ponad 49 mln zł. Tu znowu do Gminy Pisz trafiła najniższa kwota.
GMINA PISZ — 3 040 000,00 zł na przebudowę drogi 174525N w Piszu (Aleja Turystów)

Odrzucone natomiast zostały wnioski na:

- Przebudowę dróg i ulic wraz z infrastrukturą techniczną oraz modernizacją
oświetlenia na osiedlu Nowy Świat w Piszu. Przebudowa ulic polegać miała na: wykonaniu nawierzchni jezdni bitumicznej i z kostki brukowej, budowie kanalizacji deszczowej, wymianie opraw oświetleniowych na energooszczędne. Inwestycja objęła by ulice: Baśniową (droga 0,406 km, chodnik 667,80m2, kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny); Narożną (droga 0,052 km); Wiosenną (droga 0,784 km, chodnik 1.836,8m2, kanalizacja deszczowa, modernizacja oświetlenia – 15 punktów); Letnią (droga 0,18 km, chodnik 377,9m2, kanalizacja deszczowa, modernizacja oświetlenia – 2 punkty); Wileńską (droga 0,51 km, chodnik 1.135,6 m2, kanalizacja deszczowa, modernizacja oświetlenia – 11 punktów); Owocową (droga 0,07 km, chodnik 24 m2, modernizacja oświetlenia – 2 punkty), zjazdy i dojścia do posesji, modernizacja oświetlenia, urządzenie zieleni. Przewidywana wartość Inwestycji to 14 500 000,00 zł.

- Budowę hali widowiskowo-sportowej, powierzchnia planowanego obiektu miała by wynosić ok. 6.638 m2, w tym m.in.: 1. Hala sportowo-widowiskowa: • Parter (pow. 3.298 m2): hala; magazyny; zesp. szat-sanit.;biura; pom. trenera i kontroli, pierwszej pomocy; szatnia
i kasa; pom, pomocnicze; • Piętro (pow. 1.815 m2): trybuny; stanowiska komentatorów; sala fitness; magazyn; zesp. szat-sanit.; sala squash; szatnie; atresola; wentylatornia; pom. pomocnicze. 2. Pomieszczenia noclegowe dla drużyn sportowych i uczestników wydarzeń: 25 pokoi 2 os o pow. 20 m2.; sala konferencyjna o pow. 150 m2; pom. pomocnicze. 3. Strzelnica na 50 m: hala strzelań na 4 stanowiska, powierzchnie i pomieszczenia pomocnicze. Projekt obejmuje również wyposażenie w infrastrukturę techniczną oraz zakup i instalację wyposażenia. Przewidywana wartość Inwestycji to 39 800 000,00 zł.

Ponownie dwie duże inwestycje o jakie wnioskowaliśmy zostały odrzucone, przy czym Powiat Piski i pozostałe gminy naszego powiatu uzyskały dofinansowania na poniższe inwestycje w znacznie wyższej kwocie niż Gmina Pisz.

POWIAT PISZ — ogółem 14 614 829,96 zł, z tego:


7 481 250,00 zł - Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej nr 1686N w m. Karwik
4 500 000,00 zł - Budowa boisk wielofunkcyjnych przy I LO w Piszu oraz Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
2 633 579,96 zł - Modernizacja (przebudowa) dróg powiatowych - ulic w m. Pisz: Spacerowej, Poprzecznej, Uroczej oraz Bliskiej

GMINA BIAŁA PISKA — ogółem 7 645 000,00 zł, z tego:


4 320 000,00 zł - Rewitalizacja Parku Miejskiego i ul. Kolejowej
3 325 000,00 zł - Przebudowa drogi gminnej 175001N Nitki-Drygały wraz z odcinkami dróg w miejscowości Nitki

GMINA ORZYSZ — ogółem 14 275 000,00 zł, z tego:


10 000 000,00 zł - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mikoszach
4 275 000,00 zł - Przebudowa drogi gminnej ul. Mazurskiej w Orzyszu wraz z budową infrastruktury technicznej

GMINA RUCIANE-NIDA — ogółem 10 260 000,00 zł, z tego:


3 990 000,00 zł - Modernizacja ulicy Lipowej w Rucianem-Nidzie
6 270 000,00 zł - Modernizacja infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej w Rucianem-Nidzie - ul. Leśna, ul. 11-go Listopada, ul. Białe Osiedle i ul. Podleśna

Składane wnioski nie są w żaden sposób punktowane czy oceniane wg. wyznaczonych z góry kryteriów. Stąd też trudno jest zrozumieć przyczynę takiego stanu rzeczy gdzie, jak twierdzi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, przy rekomendacjach kierowano się zasadą proporcjonalności względem wielkości danej jednostki samorządu, skoro Gmina Pisz jest największą gminą nie tylko w powiecie piskim (49% mieszkańców powiatu piskiego) i obszarowo największą w Polsce.

Burmistrz Pisza Andrzej Szymborski wystosował list do Premiera RP Mateusza Morawieckiego w którym przedstawił zaistniałą sytuację. Opisał również inwestycje na które wnioskowaliśmy o dofinansowanie, wyjaśniając jak ważne są one dla rozwoju gminy i jak ogromne znaczenie mają dla mieszkańców Gminy Pisz. Liczymy na interwencję Premiera, która spowoduje zwiększenie dofinansowania dla Gminy Pisz.
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt