Data dodania: 02.06.2022  |  wyświetlenia: 517
Analiza finansowa RIO za I kwartał 2022
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie opublikowała w Biuletynie Informacji Publicznej wyniki analizy finansowej jednostek samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego za I kwartał 2022 roku. Według przedstawionego raportu Gmina Pisz zajmuje wysokie II miejsce zaraz za Gminą Węgorzewo w kwestii wykonania planu finansowego, a zadłużenie gminy jest równe zeru.
Poprosiliśmy Burmistrza Pisza Andrzeja Szymborskiego o komentarz do przedstawionej przez RIO analizy.
- Kiedy w 2014 roku obejmowałem  fotel Burmistrza, Pisz był jedną z najbardziej zadłużonych gmin w Polsce. Rok 2014, który Gmina Pisz kończyła aż około 63 mln długiem, w scenariusz wyjścia z zapaści finansowej trudno było uwierzyć. Zmuszony byłem podjąć szereg działań, które miały za zadanie oddłużyć gminę. Zaciskanie pasa, chociaż początkowo trudne do zaakceptowania, przyniosło znakomite efekty. W 2015 r. zadłużenie spadło do 55 mln zł, by w 2019 r. osiągnąć poziom blisko 11,6 mln zł, aż wreszcie do spłaty pozostało 4,3 mln zł. W 2021 roku deficyt budżetowy, czyli różnica między wpływami, a wydatkami została pokryta nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości ponad 4,8 mln zł. Na szczęście 2022 rok powitaliśmy z zerowym zadłużeniem. W nowej perspektywie unijnej, która rozpoczęła się w bieżącym - 2022 roku - będziemy dysponowali większym wkładem własnym. To jeden z kluczowych czynników, do skutecznego, pozyskiwania dotacji na strategiczne dla Gminy Pisz przedsięwzięcia. To jest nasz ogromny sukces, który w tym roku pozwoli nabrać nam jeszcze większego wiatru w żagle. – dodaje Burmistrz.

Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt