REKLAMA
Data dodania: 02.09.2023
Kolejna piska ulica zostanie wyremontowana
11 sierpnia została podpisana umowa na roboty budowlane i remont ul. Trzcinowej w Piszu. Wykonawcą prac będzie firma STRABAG Sp. z o.o. Zakres prac obejmie wymianę podbudowy i nawierzchni jezdni wraz z krawężnikami drogowymi, wymianę nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę brukową, czyszczenie kanalizacji deszczowej i wymianę elementów studni deszczowych, wpustów deszczowych oraz wymianę przykanalików, uszkodzonych odcinków kolektora głównego a także wykonanie zieleni. Realizacja przedmiotu zamówienia to 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 13 marca 2024 r.
Szczegóły dotyczące zadania Remont ulicy Trzcinowej w Piszu:

ZADANIE DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Kwota udzielonego dofinansowania w ramach Funduszu: 2 518 556,50 zł

Całkowita wartość projektu: 5 037 113,00 zł

Na działkach o nr geod. 1183; 319/2; 317/1 obręb ewid. Pisz 1 planuje się remont ul. Trzcinowej w zakresie wymiany podbudowy i nawierzchni jezdni wraz z krawężnikami drogowymi, wymiany nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę brukową, czyszczenia kanalizacji deszczowej i wymiany elementów studni deszczowych, wpustów deszczowych oraz wymiany przykanalików, uszkodzonych odcinków kolektora głównego, wykonanie zieleni.
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt