ARTYKUŁ PARTNERA
Psychologiczne aspekty konsolidowania kredytu
Zawiązanie umowy o kredyt konsolidacyjny nie ma nic wspólnego z poradą psychologiczną. A jednak umowa ta – i związane z nią konsekwencje – prowadzą (najczęściej) do przyjęcia określonych zachowań, które być może będą miały wpływ na całe nasze życie. Zachowania te są determinowane przede wszystkim poprzez sytuację w której się znajdujemy. Dzięki temu istnieje prawdopodobieństwo, że wykształcimy w sobie cechy, które sprawdzą się również w kontekście ekonomicznym.
Zawiązanie umowy o kredyt konsolidacyjny nie ma nic wspólnego z poradą psychologiczną. A jednak umowa ta – i związane z nią konsekwencje – prowadzą (najczęściej) do przyjęcia określonych zachowań, które być może będą miały wpływ na całe nasze życie. Zachowania te są determinowane przede wszystkim poprzez sytuację w której się znajdujemy. Dzięki temu istnieje prawdopodobieństwo, że wykształcimy w sobie cechy, które sprawdzą się również w kontekście ekonomicznym.

Oszczędność w zadłużaniu


Zaletą zaciągania kredytu konsolidacyjnego jest – u większości osób – maksymalna redukcja zadłużenia, również poprzez ograniczenie dalszego zadłużania się. Umowa o kredyt konsolidacyjny(sprawdź porównanie kredytów na: https://www.17bankow.com/kredyty-konsolidacyjne) zmniejsza co prawda miesięczne obciążenie domowego budżetu, ale za to znacznie wydłuża czas obsługi kredytu i to nawet dwukrotnie! Kredytobiorca, którego budżet uniknął zapaści związanej z obsługą dotychczasowych, bardziej kosztownych zobowiązań, raczej nie podejmie dalszego ryzyka zaciągania kolejnych. Chyba, że jego dochody istotnie wzrosną, a on sam zyska trwałe zdolności do dalszego inwestowania.

Większa efektywność

Dodatkowe godziny w pracy, lepsza praca, czy też większa wydajność w tak zwanej "pracy na akord", to tylko niektóre efekty zaciągania zobowiązań konsolidacyjnych. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest bardzo prosta: Klient banku chce uzyskać dodatkowe środki, które może wykorzystać w roli tak zwanej poduszki finansowej lub też w celu szybszej spłaty kredytu (o ile takie rozwiązanie jest korzystne finansowo). Większa efektywność finansowa Kredytobiorcy może również przejawiać się poprzez znalezienie przezeń dodatkowej pracy, świadczonej rzecz jasna bez wpływu na uzyskiwane poprzednio dochody. Dlatego wiele osób zaciągających kredyty konsolidacyjne szuka swojego drugiego "zawodowego JA" właśnie w Internecie, gdzie koszty pracy są relatywnie niskie.

Rosnąca świadomość ekonomiczna

Praktycznie każdy Kredytobiorca konsolidacyjny jest osobą dojrzalszą pod kątem ekonomicznym. Dojrzałość ta objawia się poprzez lepszą świadomość własnej sytuacji, pragnienie oszczędzania lub chociażby optymalizacji swego budżetu i umiejętność planowania wydatków w kontekście długoterminowym. Badania wskazują, że Polacy wypadają pod tym kątem wyjątkowo źle. Wciąż jesteśmy społecznością konsumpcyjną, która – na chwilę obecną – jest bardzo zadłużona. Tendencji tych nie widać u większości Kredytobiorców konsolidacyjnych, dla których sama konsolidacja istniejących zobowiązań była swoistym "ostatnim dzwonkiem".

Umiejętności analityczne

Rozwój ekonomicznych umiejętności analitycznych, to kolejna "niezbywalna" cecha osób, które zaciągnęły kredyt konsolidacyjny. Po części wiąże się ona z dość dużym doświadczeniem, wynikającym z wcześniejszego zaciągnięcia różnych zobowiązań i ich późniejszego konsolidowania. Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku konieczne było posiadanie odpowiedniej wiedzy, za pomocą której Kredytobiorca mógł wybrać najkorzystniejszą dla siebie ofertę. Oprócz tej skądinąd istotnej wiedzy, osoba konsolidująca kredyty ma też świadomość, jak skonstruowane są umowy kredytowe. Świadomość ta jest o tyle istotna, gdyż pozwala przewidzieć niektóre kroki podmiotu kredytującego, wychwycić istotne smaczki i – w razie potrzeby – zrezygnować z oferty, która zdaniem takiego doświadczonego Kredytobiorcy jest całkowicie nieopłacalna. Nie ukrywajmy też, że wiedza ta może również posłużyć innym osobom, które chciałyby z niej skorzystać!

Wszechobecna ostrożność

Osoby konsolidujące wcześniejsze zobowiązania są z natury ostrożniejsze. I nie chodzi tu wyłącznie o zdolności survivalowe, lecz przede wszystkim o pewną ostrożność w kontekście wyboru produktów bankowych. Takim osobom trudno "sprzedać" mało atrakcyjny produkt finansowy, gdyż – ze względu na swoją sytuację – są to Klienci o bardzo dużej świadomości rynkowej. Osoby te są niejako odporne na najczęstsze zagrywki marketingowe banków. Poza tym mają one świadomość, że w Internecie (a także poza nim) istnieje wiele narzędzi, dzięki którym możliwe jest zweryfikowanie konkretnej oferty pod kątem jej opłacalności. Można nawet powiedzieć, że kredytobiorcy konsolidacyjni śledzą rynek na bieżąco, analizując nie tylko same oferty banków, ale i inne mechanizmy, które mogą mieć wpływ na wysokość związanych z nimi kosztów.

Umiejętności negocjacyjne

Kolejną, bardzo ważną cechą osób wybierających kredyty konsolidacyjne, jest umiejętność prowadzenia przezeń negocjacji z bankiem. Osoby te mają świadomość swojej wartości na rynku kredytowym (zwłaszcza, jeśli ich zdolność kredytowa jest relatywnie wysoka), i mogą ją wykorzystać w celu wynegocjowania lepszych warunków umowy. Jest to tak zwana transakcja wiązana, gdyż zyskuje na niej zarówno bank jak i jego Klient.

Podsumowanie

Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego to poważne wyzwanie, ale też olbrzymia szansa dla Klienta. Jest ona o tyle większa, o ile Kredytobiorca korzysta z profesjonalnego doradztwa w zakresie wyboru odpowiedniego kredytu. Dzięki temu zyskuje on wiedzę, która może zaowocować w przyszłości istotnymi korzyściami finansowymi.
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt