Data dodania: 01.04.2015  |  wyświetlenia: 1965
Zobacz, z czym zmagali się uczniowie
6-klasiści pisali egzamin
Termin prima aprilisowy, ale chęci do żartów nie mieli dzisiaj ci uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu kończącego naukę w szkole podstawowej. W całej Polsce 350 tys. uczniów przeżywało większy lub mniejszy stres spowodowany tą niecodzienną klasówką.

Do szkół podstawowych gminy Pisz uczęszcza 306 uczniów. Kilkoro zostało zwolnionych ze sprawdzianu ze względu na wysokie wyniki konkursów przedmiotowych. Pozostali stresowali się solidarnie z innymi rówieśnikami w kraju. To pierwszy rok, gdy sprawdzian szóstoklasisty ma nową formułę. Składa się z dwóch części.

Pierwsza z nich sprawdza wiadomości i umiejętności z języka polskiego i z matematyki, w tym wykorzystywanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym.

- Lubię pisać wypracowania, mówi Natalia –Trzeba było napisać pracę na temat „Tajemnicze pudełko”. Myślę, że dobrze mi poszło. Gorzej matematyka.

Rzeczywiście, jak wynika z relacji szóstoklasistów, zadania otwarte przysporzyły im najwięcej trudności.

- Ja pomyliłem się w obliczaniu w zadaniu z sms'ami, mówi Patryk.

Zadanie dotyczyło kosztu wysłanych wiadomości sms. I choć temat komórek jest bliski tej grupie wiekowej, to już kwestia opłat pozostaje w gestii z rodziców. Stąd uzasadniona trudność.

Druga część egzaminu to test z języka obcego. W tej części sprawdzianu wszystkie zadania rozwiązywane przez uczniów były zadaniami zamkniętymi. Z angielskim różnie – kto wychodził, ten deklarował, że nie wie jak mu poszło lub poszło dobrze. - Okaże się..., komentowali zadowoleni z zakończenia sprawdzianu 6-klasiści.

Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wyniki szóstoklasiści poznają 29 maja. W dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej otrzymają wydane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zaświadczenia o wynikach.

Pobierz plik PDF z pytaniami części pierwszej - język polski i matematyka

Udostępnij artykuł na Facebooku  
Opinie i komentarze
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt