ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Katolickie Liceum Ogólnokształcące wyróżnione przez miesięcznik Perspektywy
Sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych – to podstawowe kryteria oceny szkoły w ogólnopolskim rankingu miesięcznika „Perspektywy”.

„Perspektywy” to pismo skierowane do młodych ludzi stojących przed trudną decyzją o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej lub wyższej. Dziennikarze miesięcznika od 1998 roku publikują miarodajne i opiniotwórcze rankingi szkół średnich i wyższych w celu ukazania szkół wyróżniających się w powiecie, województwie czy kraju.

Do sporządzenia rankingu wykorzystywane są dane z protokołów komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.

Z ogłoszonego właśnie Rankingu Liceów Ogólnokształcących wynika, że Katolickie Liceum Ogólnokształcące  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Piszu, jako jedyna szkoła z powiatu piskiego, znalazło się w gronie szkół wyróżnionych przez miesięcznik ”Perspektywy”. Liceum Katolickie zajęło 11 miejsce w województwie warmińsko-mazurskim wśród 25 zakwalifikowanych szkół średnich. Katolickie liceum wyprzedziły tylko szkoły średnie z tak dużych ośrodków jak Olsztyn czy Ełk.

To duży sukces naszej szkoły, na który złożyło się kilka czynników – począwszy od stworzenia sprzyjających warunków do nauki, myślę tutaj o niewielkiej liczebności klas, poprzez   zaangażowanie kadry pedagogicznej, wreszcie o możliwości indywidualnego toku nauki zgodnego z zainteresowaniami i pasjami uczniów- komentuje Wiesława Jankiewicz, dyrektor Zespołu Szkół Katolickich w Piszu – Niewątpliwy atutem szkoły jest przyjazna atmosfera oraz wychowanie młodzieży w duchu nauki Kościoła Katolickiego.

Zespół Szkół Katolickich systematycznie podnosi poziom kształcenia i infrastruktury.
Fot.Krzysztof Szyszkowski

Wysoki poziom kształcenia otwiera drogę edukacji wyższej. Absolwenci Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Piszu są studentami wielu prestiżowych polskich uczelni wyższych - Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej, a także zagranicznych – Uniwersytetu w Glasgow w Szkocji.

Dobre przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym ułatwia początek dobrego studiowania- mówi Norbert Wojciechowski, absolwent Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. - Studiuję Inżynierię Biomedyczną na Politechnice Warszawskiej. Chemia, matematyka, fizyka – to przedmioty wiodące, które w rozszerzonym zakresie poznałem w moim liceum. Dzięki temu, że szkoła nie tworzy klas o konkretnym profilu, a uczniowie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i zdolnościami mogą wybierać przedmioty rozszerzone mogłem uczestniczyć w wielu rozszerzeniach. To rozwiązanie okazało się niezmiernie przydatne i dało mi to możliwość większego wyboru kierunku studiów.

W tegorocznym XVII Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2015 ocenie poddano 2315 liceów ogólnokształcących i 1850 techników z całego kraju.

Udostępnij artykuł na Facebooku  
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt