Data dodania: 02.10.2019  |  wyświetlenia: 1121
NIE dla alkoholu i narkotyków
Nauczyć asertywności - zajęcia profilaktyki uzależnień w piskich szkołach
Zdjęcie jest ilustracją tekstu
Palenie papierosów, narkotyki, alkohol - to zagrożenia współczesnego świata, do których młodzież ma coraz łatwiejszy dostęp. Uświadamianie zagrożeń wynikających z zażywania środków psychoaktywnych to rola zarówno rodziców, jak i nauczycieli. Pogadanki, wykłady i warsztaty powinny być nieodłącznym elementem edukacji w tym temacie. Uczniowie klas 7 i 8 piskich szkół wzięli udział w zajęciach profilaktycznych „Slalom Prawdy”.
Warsztaty, które mają dać do myślenia i uświadomić, jaką pułapką są alkohol i narkotyki prowadził Andrzej Piasecki - profilaktyk z Gdyni, który jeżdżąc po całym kraju udziela niecodziennych lekcji. Jego wizyty w naszym mieście i spotkania z piską młodzieżą są cykliczne. Trzykrotnie już edukował na temat uzależnień podczas organizowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Piszu pikników rodzinnych a także podczas warsztatów edukacyjnych "Miasto marzeń uśmiechem budowane".

Andrzej Piasecki z grupą uczniów SP2 w Piszu, fot.SP2 Pisz

Tym razem uczniowie, dzięki specjalnym okularom, na własnej skórze mogli przekonać się, jak wygląda droga widziana z perspektywy pijanego kierowcy i w jaki sposób postrzegana jest rzeczywistość w stanie upojenia.

Prawie niemożliwe jest, by przejechać tym rowerem po prostej linii - mówią uczestnicy warsztatów ze SP nr 2 w Piszu - wprawdzie wydaje się, że wszystko idzie dobrze gdy jedziemy, to patrząc z boku na jadącego widać tylko kreślone przez niego zygzaki. Jazda kończy się najczęściej upadkiem.


Wykorzystujemy rożne elementy do pracy profilaktycznej. Jest xbox, alkogogle, prezentacja multimedialna, ćwiczenia, przeliczniki alkoholowe, symulacje, które pokazują młodemu człowiekowi, że używki mogą zakończyć się śmiercią - mówi Andrzej Piasecki.
Czynny udział młodzieży w zajęciach to najlepsza droga poznania zagrożenia. Choć to nie jedyny cel warsztatów. Organizator podkreśla również to, że podczas spotkań uświadamiana jest potęga słowa „nie” w momencie, kiedy będą namawiani do spróbowania - bo to takie fajne, takie dorosłe. Jazda po spożyciu jest fatalna, tak jak stan psychiczny osoby uzależnionej.
Alkohol czy narkotyki nigdy nie będą odskocznią od codzienności - mówi Piasecki - są tylko chwilową złudą. Świat po spożyciu wygląda gorzej, nigdy lepiej. Przestrzegamy, pokazujemy, że ta ucieczka od normalności może być ostateczna.
Wydawałoby się, że na temat uzależnień powiedziało się już tyle, że tylko odcięty od świata człowiek nie ma tej wiedzy, a jednak, uzależnionych jest coraz więcej.
Co trzy lata przeprowadzamy diagnozy w środowisku lokalnym, których tematem jest właśnie sięganie po środki psychoaktywne przez młodzież - mówi Urszula Zduńczyk, Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Piszu - kolejna zaplanowano na przyszły rok.
Wyniki badań pod kątem spożywania alkoholu w naszej gminie sprzed kilku lat były zatrważające. Z badań ankietowych „Młodzi i substancje psychoaktywne”, w których wzięli udział uczniowie klas piątych szkół podstawowych i ówczesnych gimnazjów, wynikało że 31% chłopców i 7% dziewczynek w wieku 11 lat sięgało już po alkohol. Z kolei z najnowszych badań wojewódzkich skierowanych do młodzieży w wieku 15-16 lat wynika, ze połowa z nich spożywała alkohol w ciągu ostatniego miesiąca. Co 10 osoba sięgnęła po narkotyki, 4% bierze dopalacze.

Do terapeutów z OPiT w Piszu coraz częściej zwracają się  rodzice dzieci, u których zauważyli problem alkoholowy, narkotykowy czy z używkami. Coraz więcej jest także dzieci uzależnionych od multimediów.
Nasza poradnia nie zajmuje się terapią uzależnionych nieletnich, ale zdarzały się przypadki, gdy rodzice szukali u nas pomocy, bo widzieli problem, z którym sobie nie radzą. Wskazywaliśmy drogę działania, udzielaliśmy rad i prosiliśmy o kontakt z palcówkami wyspecjalizowanymi w terapii młodzieży - kontynuuje Dyrektor OPiT w Piszu.
Przeprowadzane zajęcia profilaktyczne w szkołach kończyła ankieta, w której uczniowie wypowiadali się na temat ich wiedzy w zakresie używek, dostępności na rynku oraz zagrożeń jakie widzą w spożywaniu środków psychoaktywnych. Na podstawie analizy ankiet sporządzona zostanie diagnoza szczegółowa sytuacji spożywania substancji psychoaktywnych przez piską młodzież. A ta z kolei posłuży do sporządzenia Piskiego Programu Profilaktycznego.
Udostępnij artykuł na Facebooku  
Komentuj na Facebooku
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt