Data dodania: 13.06.2019  |  wyświetlenia: 1481
Z pasją do nauki. Konferencja naukowa w SP 1
Zainspirowani uczniowie Jedynki
Szkoła Podstawowa w Piszu w bieżącym roku szkolnym realizowała trzy projekty grantowe programu Edukacja Inspiracja Fundacji EFC i Szkoły z Klasą 2.0. 13 czerwca odbyła się konferencja podsumowująca działania projektowe.
W Edukacji Inspiracji nauczyciele zgłaszają pomysły na projekty w jednym z trzech obszarów: społeczno-obywatelskim, naukowo-badawczym, artystyczno-językowym. Jako jedyna szkoła w Polsce, piska Jedynka zdobyła granty w każdym z obszarów, uzyskując wsparcie finansowe w wysokości 10 500 zł.


Pierwszy z projektów dotyczył twórczości K.I.Gałczyńskiego - Co w Puszy Piskiej piszczy - Uczniowie SP 1 w Piszu na tropie K.I.Gałczyńskiego.

Podczas konferencji uczniowie zaprezentowali fragment dorobku poety -  wiersze oraz scenki z Teatrzyku Zielona Gęś.W ramach projektu uczniowie poszerzali swoją wiedzę w zakresie twórczości poety oraz popularyzowali ją w środowisku szkolnym i lokalnym. Ze środków grantowych zakupiono kurtyny oraz stworzono zaplecze na potrzeby realizacji zajęć teatralnych w szkole - stworzono garderobę  oraz zrewitalizowano szkolną scenę. Koordynatorem projektu była Edyta Kulczewska.

W ramach zajęć projektowych uczniowie odwiedzili Leśniczówkę w Praniu.

Kolejny z projektów realizowanych w Jedynce obejmował nauki ścisłe. Czy wiesz gdzie żyjesz? Młodzi chemicy w akcji. Podczas konferencji zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badań w zakresie zanieczyszczenia w gminie Pisz.


Mówiono o świadomości mieszkańców, a także szczegółowo zrelacjonowano stopień zanieczyszczenia rzeki Pisy i jezior w najbliższym sąsiedztwie miasta Pisz. Do celów badawczych zakupiono niezbędny sprzęt. Nad projektem czuwała Katarzyna Kołodzińska.


Był też projekt skoncentrowany na naszej małej ojczyźnie. Historycy zaprezentowali powstały podczas zajęć film - Pisz - moje miejsce na ziemi. Zaprezentowali także powstałe makiety zamku i plakaty ówczesnego i obecnego Pisza.


Koordynatorem projektu historycznego była Marzena Krom-Ruchała.

To, co łączy wyróżnione projekty, to rozwijanie pasji wśród młodych ludzi, praca ze zróżnicowanym zespołem uczniów, przekazywanie inicjatywy uczestnikom projektów oraz nacisk na współpracę przy wypracowywaniu pomysłów na działania. Docenione zostają te projekty, które odpowiadają na potrzeby szkolnej i lokalnej społeczności.

Na konferencji byli obecni zaproszeni przedstawiciele jednostek gminnych i powiatowych, którzy pomagali uczniom Jedynki w realizacji projektów. Byli rodzice i koledzy ze szkoły.


Udostępnij artykuł na Facebooku  
Komentuj na Facebooku
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt