Data dodania: 29.11.2018  |  wyświetlenia: 1542
Dziś wchodzi w życie nowelizacja Rozporządzenia MEN
Szafka dla ucznia w każdej szkole
W SP1 w Piszu szafki mają do dyspozycji uczniowie klas starszych. Młodsi zostawiają materiały szkolne w wyznaczonych miejscach w salach lekcyjnych.
Dziś wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2018 poz. 2140).
W treści rozporządzenia zawarto wytyczne dotyczące m.in. konieczności uwzględnienia w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, obowiązku zasięgnięcia opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego przez dyrektora szkoły lub placówki w sprawie długości przerw międzylekcyjnych, a także określenia obowiązku dyrektora szkoły lub placówki w zakresie zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych.
To tak naprawdę nic nowego - mówią zgodnie zapytani dyrektorzy kilku piskich szkół - szafki na przybory uczniów mamy, a plan zajęć zawsze zakłada równomierne obciążenie ucznia.
Większość szkół rzeczywiście została już doposażona w szafki lub inne meble, niezbędne do przechowywania nadmiaru książek czy materiałów szkolnych. Te, które tego nie zrobiły, będą musiały. Zgodnie, z przepisami dostosowanie się do wymagań określonych w § 14 ust. 3 i § 21 nowelizowanego rozporządzenia ma nastąpić w terminie do dnia 1 marca 2019 r.

Wydaje się, że nowością znowelizowanego rozporządzenia jest zatem jedynie obowiązek odbycia szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez wszystkich pracowników danej placówki edukacyjnej. Dotychczas w przepisach była mowa o przeszkoleniu tylko niektórych nauczycieli m.in. prowadzących zajęcia w warsztatach, laboratoriach i zajęcia wychowania fizycznego.


Rozszerzenie grupy osób, które powinny odbyć szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy MEN tłumaczy zwiększeniem bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w szkole. W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia niewątpliwie największe znaczenie ma czas udzielenia poszkodowanemu pomocy, dlatego tak istotne jest, by każdy z pracowników umiał w razie potrzeby właściwie zareagować.
Udostępnij artykuł na Facebooku  
Komentuj na Facebooku
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt