REKLAMA
Data dodania: 11.09.2019  |  wyświetlenia: 1574
Wybrano prezydium
Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych
W siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanej Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.
Społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych są organami opiniodawczo-doradczymi, do działań których należy inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do: integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych, a także opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Ich zadaniem jest także
opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych oraz ocena realizacji programów.

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanej Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych. Podczas spotkania Marek Wysocki, wicestarosta wręczył akty powołania członkom Rady, wybrano Prezydium Rady w składzie:

Przewodnicząca: Monika Cwalińska – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Rucianem-Nidzie, Wiceprzewodniczący: Jacek Krom – Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych w Wyższej Szkole Nauk Społecznych „PEDAGOGIUM” w Warszawie,
Sekretarz: Zofia Turska - Wiceprzewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Piszu.

Kadencja powiatowej rady trwa cztery lata, zaś przewodniczący wybierany jest na okres jednego roku. Posiedzenia powiatowej rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.
Udostępnij artykuł na Facebooku  
Komentuj na Facebooku
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt