Data dodania: 24.02.2010  |  wyświetlenia: 6044
Komunalna oczyszczalnia na posesji
Komunalna oczyszczalnia na posesji
Nowelizacja ustawy o ochronie środowiska wprowadziła zmianę mało akceptowalną przez osoby budujące przydomowe oczyszczalnie scieków. Z początkiem roku gmina nie może dotować tego typu inwestycji

Na włascicielach nowopowstałych domostw spoczywa obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Jeśli istnieje taka możliwość, jest to najbardziej komfortowe i pożadane rozwiązanie. W przypadku gdy gmina nie jest w stanie doprowadzić sieci do danego gospodarstwa, gdy jest to technicznie lub ekonomicznie nieopłacalne, należy wyposażyć nieruchomość w przydomową oczyszczalnię ścieków lub zbiornik bezodpływowy. Dotychczas gminy mogły dotować takie instalacje z budżetu. Od 1 stycznia właściciele nie mogą już liczyć na wsparcie finansowe gminy. Będą musieli pokryć całość wydatków na ten cel z własnych kieszeni.

Jest wparwdzie optymistyczne wyjście z tej patowej sytuacji, ale zależy ono od podejścia gmin. Samorząd może pomóc nowemu właścicielowi posesji, decydując się na budowę przydomowych oczyszczalni, ale tylko jeśli instalacje stanowić będa mienie komunalne. Obciążenie kosztami mieszkańców będzie analogiczne jak w przypadku przyłączy do kanalizacji, a zawarte umowy będą zabezpieczały oddane do korzystania mienie komunalne.

Czas pokaże, czy jest to kolejna zmiana na niekorzyść obywatela. Nie wiadomo jeszce czy gmina Pisz będzie pomagała w tego typu przedsięwzięciach. W każdym razie przy zakładaniu przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego warto zaczerpnąc informacji w Urzędzie Miejskim w Piszu.

(foto: ekofil.gdynia.pl)

Opinie i komentarze
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt