Data dodania: 30.10.2009  |  wyświetlenia: 5004
Zbudujemy bez pozwoleń
Zbudujemy bez pozwoleń
Nowelizacja prawa budowlanego została dokonana głównie w celu uproszczenia procedur poprzez minimalizację biurokratyzacji, której czoła musiał stawić inwestor rozpoczynający budowę. Co się zmieniło?

Zmianą o której dyskutuje się najczęściej jest zniesienie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. W myśl nowych przepisów aby rozpocząć budowę wystarczy zgłosić to właściwemu organowi administracyjnemu. Jeżeli w ciągu 30 dni od zgłoszenia admnistracja nie wniesie sprzeciwu możemy rozpoczynać budowę.

Pewne wątpliwości w tej kwestii budzi kwestia czy 30 dni to czas wystarczający dla organów administracyjnych na wydanie oraz dostarczenie inwestorowi ewentualnego sprzeciwu. Wcześniej urzędnicy mieli 65 dni na to by wydać pozwolenie a często i ten okres był przez nich przekraczany.

Nie mniej jednak nowelizacja prawa spotyka się raczej z aprobującymi głosami ze strony inwestorów. To w ich rękach spoczywa większość odpowiedzialności. Administracja ma teraz pełnić rolę organu nadzorującego, zamiast, jak to było dotychczas, kontrolującego.

Warunkiem zgłoszenia projektu inwestycji jest posiadanie szczegółowej dokumentacji technicznej, opracowanej przez biuro projektów.

Inwestor musi wystąpić o uzyskanie decyzji o rejestracji budowy w przypadku kiedy planowane roboty budowlane mogą znacząco oddziaływać na środowisko lub na obszar Natura 2000. W tej sytuacji wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na te obszary.

Nowelizacja prawa budowlanego znosi także konieczność uzyskania zgody sąsiada w przypadku rozbudowy w górę swojego domu. Natomiast odległość jaką należy zachować od działki sąsiada zmaleje z 4 do 3 metrów jeśli ściany budynku od strony granicy z działką sąsiada nie mają okien lub drzwi.

Nowe przepisy przynoszą ze sobą także zwiększenie roli wykonawcy i kierownika budowy. To głównie oni będą odpowiedzialni za realizowaną inwestycję. Dlatego szczególny nacisk będzie położony na to, aby osoby pełniące te funkcje posiadały odpowiednie uprawnienia.

Nowelizacja ustawy to napewno zła wiadomość dla amatorów samowoli budowlanej. Przepisy likwidują możliwość legalizacji robót prowadzonych niezgodnie z prawem. Założeniem docelowym ustawodawców jest opanowanie powstawania w lasach czy nad jeziorami nielegalnych budowli.

Opinie i komentarze
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt