REKLAMA
Data dodania: 18.05.2024
Obwieszczenie Starosty Piskiego
OBWIESZCZENIE STAROSTY PISKIEGO
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwolenie na
realizację inwestycji drogowej
 Znak sprawy : WZB.6740.I.3.2024 
Pisz, 14 maja 2024r.
 
 Zgodnie z art.11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 311 ze zm.)oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2024r. poz.572 ze zm. )-podaje się do publicznej wiadomości – że na wniosek pełnomocnika Gminy Pisz-Kamila Szymborskiego z dnia 17 kwietnia 2024r.- zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego od km 0+000 do km 2+171. 
 
 Granice lokalizacji obejmują następujące nieruchomości:
Nieruchomości stan dotychczasowy :
Dz. nr 106, 110, 1370/5, 192, 116, 117/1, 115, 114/2, 114/1, 113/6, 113/1, 112/3, 112/4, 112/1, 111/2, 111/4, 111/3, 1370/2, 1370/6, 194/63, 194/76, 194/17, 194/98, 194/94, 194/95, 194/96, 194/97, 194/5, 194/73, 194/86, 194/87,194/88, 194/89, 194/90, 194/91, 194/37, 194/70, 194/32, 194/20, 94/2, 191/12, 191/13, 193/8 położonych w obrębie 0019 Maldanin gm. Pisz
 
Jednocześnie informuje się, że w terminie14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, które dostępne są w Starostwie Powiatowym w Piszu-Wydział zagospodarowania Budownictwa przy ulicy Warszawskiej 1 pokój nr 16 w godzinach 8-15 a także składać uwagi i wnioski w ww sprawie
Z up. STAROSTY
inż. Jerzy Tańcula
INSPEKTOR Wydziału Zagospodarowania
Przestrzennego i Budownictwa
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt