REKLAMA
Data dodania: 18.08.2023
Obwieszczenie Starosty Piskiego
Znak sprawy: WZB.6740.I.2.2023                                                                        
Pisz, 11 sierpnia 2023 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY  PISKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
 
          Zgodnie  z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości,  że na wniosek pełnomocnika Zarządu Powiatu w Piszu Wojciecha Grzybowskiego Starosta Piski wydał decyzję nr WZB.6740.I.3.2023 dnia  11 sierpnia 2023 r. o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej  dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1867N Wierzbiny-Drygały-Skarżyn od km 0+000 do km 11+200.
Inwestycja zlokalizowana na działkach, oznaczonych numerami geodezyjnymi:
I. W liniach rozgraniczających teren inwestycji
    3049/5(przed podziałem)  na 3049/7(po podziale)obręb 0021 Strzelniki
    483/10(przed podziałem) na 483/16, 483/17(po podziale), 483/11(przed podziałem) na 483/19, 483/20(po podziale), 483/12(przed podziałem) na 483/22(po podziale), 3089/6(przed podziałem) na 3089/11(po podziale), 483/9(przed podziałem) na 483/24(po podziale), 3088(przed podziałem) na 3088/2(po podziale), 122(przed podziałem) na 122/2(po podziale), 121(przed podziałem) na 121/2(po podziale), 166(przed podziałem) na 166/2(po podziale), 190(przed podziałem) na 190/2(po podziale), 189(przed podziałem) na 189/2(po podziale), 233(przed podziałem) na 233/2(po podziale), 234(przed podziałem) na 234/2(po podziale), 271(przed podziałem) na 271/2(po podziale), 298(przed podziałem) na 298/2(po podziale), 297/1(przed podziałem) na 297/5(po podziale), 341/1(przed podziałem) na 341/4(po podziale), 341/2(przed podziałem) na 341/6(po podziale), 359(przed podziałem) na 359/2(po podziale), 360(przed podziałem) na 360/2, 360/3, 360/4(po podziale), 486/2(przed podziałem) na 486/9(po podziale), 486/3(przed podziałem) na 486/6,486/7(po podziale), 486/4(przed podziałem) na 486/11(po podziale), 397(przed podziałem) na 397/2, 397/3(po podziale), 358(przed podziałem) na 358/2(po podziale), 396(przed podziałem) na 396/2(po podziale), 427/2(przed podziałem) na 427/4(po podziale), 428/5(przed podziałem) na 428/12(po podziale), 428/6(przed podziałem) na 428/8, 428/9, 428/10(po podziale), 428/1(przed podziałem) na 428/14(po podziale), 427/1(przed podziałem) na 427/6(po podziale), obręb 0024 Wierzbiny
    20/63(przed podziałem) na 20/192(po podziale), 20/36(przed podziałem) na 20/190(po podziale), 17(przed podziałem) na 17/2(po podziale), 19/12(przed podziałem) na 19/22(po podziale), 20/109(przed podziałem) na 20/209(po podziale), 20/42(przed podziałem), na 20/212(po podziale), 457/5(przed podziałem) na 457/10(po podziale), 20/153(przed podziałem) na 20/207, 20/208(po podziale), 457/3(przed podziałem) na 457/12(po podziale), 457/4(przed podziałem) na 457/14(po podziale), 498/2(przed podziałem) na 498/4,498/5(po podziale), 532(przed podziałem) na 532/2(po podziale), 531(przed podziałem) na 531/2(po podziale), 594(przed podziałem) na 594/2(po podziale), 619(przed podziałem) na 619/2(po podziale), 663(przed podziałem) na 663/2(po podziale), 2(przed podziałem) na 2/4(po podziale), 20/8(przed podziałem) na 20/197(po podziale), 20/9(przed podziałem) na 20/194(po podziale), 20/145(przed podziałem) na 20/200(po podziale), 20/146(przed podziałem) na 20/202,20/203(po podziale), 20/105(przed podziałem) na 20/205(po podziale), 18/1  obręb 0046 Bemowo Piskie
    3595(przed podziałem) na 3595/2(po podziale), 3620(przed podziałem) na 3620/2(po podziale), 3664(przed podziałem) na 3664/2(po podziale), 3686 (przed podziałem) na 3686/2(po podziale) obręb 0006 Drygały
    715(przed podziałem) na 715/2(po podziale) obręb 0029 Nitki

Istniejący pas drogowy drogi powiatowej Nr 1867N:
  -  101/2, 1000/1, 1000/2, 1000/3, 486/1, 1001/1, 1001/2,- obręb 0024 Wierzbiny
 -   20/38, 1002/1 – obręb 0046 Bemowo Piskie
 -   1002/2 – obręb 0006 Drygały

II. Przeznaczonych do ograniczonego korzystania  w związku:
    z przebudową innych dróg publicznych, budową zjazdów, odwodnienia, sieci elektroenergetycznych:

•    1007/5 – obręb 0021 Strzelniki, gmina Orzysz
•    96, 97/1, 28, 111, 113, 3089/10 (po podziale dz.3089/6), 190/1 (po podziale dz.190), 189/1(po podziale dz.189), 234/1 (po podziale dz.234), 233/1 (po podziale dz. 233), 427/3      (po podziale dz. 427/2), 427/5 (po podziale dz. 427/1), 360/1 (po podziale  dz. 360), 486/5 (po podziale dz. 486/3), 486/8 (po podziale dz. 486/2) obręb 0024 Wierzbiny, gmina Orzysz
•    20/178, 20/32, 9, 16/3, 20/60, 20/123, 498/3 (po podziale dz. 498/2), 532/1(po podziale     dz. 532), 20/116, 619/1(po podziale dz. 619), 663/1(po podziale dz. 663), 20/189 (po podziale dz. 20/36) obręb 0046 Bemowo Piskie, gmina Biała Piska
•    3620/1 (po podziale dz. 3620), 3664/1(po podziale dz. 3664) obręb 0006 Drygały, gmina Biała Piska


    Jednocześnie zawiadamiam, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Starostwie Powiatowym w Piszu Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa przy ulicy Warszawskiej 1, pokój 16 w godzinach 8ººdo 15ºº po wcześniejszym umówieniu terminu poprzez kontakt telefoniczny (87) 425 46 72.
Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Piskiego w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej przedmiotową decyzją wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia,  doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartość prawa użytkowania wieczystego.
Odszkodowanie ustalone zostanie w odrębnej decyzji zgodnie z art. 12 ust. 4a ww. ustawy.

Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt