REKLAMA
Data dodania: 20.05.2019  |  wyświetlenia: 1447
Zgłoś wiersz do Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
1 czerwca upływa termin zgłoszeń do udziału w XV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Michała Kajki.
W konkursie mogą brać udział wszyscy, niezależnie od przynależności do związków twórczych czy stowarzyszeń, którzy na adres organizatora prześlą zestaw trzech niepublikowanych oraz nie ocenianych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem (pseudonimem), w czterech kopiach. Oczekujemy na prace w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych (rękopisy nie będą brane pod uwagę). Personalia i adres autora, również numer telefonu, ew. adres mailowy, należy dołączyć w zaklejonej kopercie.

Wiersze należy nadsyłać na adres: Dom Kultury w Orzyszu, ul. Wojska Polskiego 5, 12-250 Orzysz, z dopiskiem „Konkurs”. Dodatkowe informacje od godz. 8:00 do 16:00 pod numerem telefonu 87 423 70 10
O wynikach konkursu powiadamiamy tylko laureatów - mówi organizator - Nadesłane propozycje oceniać będzie prof. Dariusz Kulesza – przewodniczący, Teresa Tomsia i Marek Zagańczyk.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 lipca. Gala przyznania nagród - 4 sierpnia. Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne 2.000 zł, 1.000 zł, 500 zł. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody podczas gali konkursu (w innym przypadku przechodzi ona do następnej edycji konkursu).

Regulamin konkursu
Komentuj na Facebooku
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt