Data dodania: 26.10.2018  |  wyświetlenia: 1795
Państwowa Straż Pożarna informuje
Zatrucia czadem najczęstsze w sezonie grzewczym
Bilans ofiar śmiertelnych zimy 2017/2018 związany z zatruciem tlenkiem węgla wynosi 71. I jest wyższy niż w analogicznym okresie roku 2016/2017 o 10 osób. Niezależnie od płynącej informacji o ryzyku zaczadzenia, mieszkańcy naszego kraju wciąż nie stosują podstawowych zasad bezpieczeństwa związanego z prawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych, elektrycznych czy gazowych.
Źródłem emisji tlenku węgla (czadu) są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym. Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Jest bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku.


Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! - to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r. na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. 

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z nieszczelności, braku konserwacji, czy wad konstrukcyjnych, a także z niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi.

O zatruciu tlenkiem węgla świadczyć mogą następujące objawy: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla. W takiej sytuacji natychmiast należy przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy następnie zasięgnąć porady lekarskiej.


Autorzy kampanii przypominają, aby przed rozpoczęciem sezonu grzewczego wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzić instalację wentylacyjną. Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek tlenku dymu i tlenku węgla oraz dokonywania przeglądów przewodów kominowych:
  
Zgodnie z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracij w sprawie ochrony przeciwpożarowej, zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych powinny być dokonywane:
  • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
  • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
  • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
  • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Prawo budowlane natomiast zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
Udostępnij artykuł na Facebooku  
Komentuj na Facebooku
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt