Data dodania: 10.09.2018  |  wyświetlenia: 501
Początek: piątek 14 września 12:00
Sesja Rady Miejskiej
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 14 WRZEŚNIA 2018 ROKU O GODZINIE 12:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu Nr L/2018 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
4.Przyjęcie protokołu Nr LI/2018 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
5.Informacja Burmistrza Pisza.
6.Zapytania i wnioski sołtysów.
7.Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Odpowiedzi na zapytania radnych.
10.Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Piszu wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2017 rok.
11.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu za 2017 rok.
12.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie leczniczym.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pisz.
14.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
15.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
16.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
17.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
18.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
19.Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
20.Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
21.Wolne wnioski i informacje.
22.Zamknięcie obrad.

Udostępnij artykuł na Facebooku  
Komentuj na Facebooku
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt