REKLAMA
Data dodania: 26.05.2023  |  wyświetlenia: 337
Początek: wtorek 30 maja 14:00
Sesja Rady Miejskiej
Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr LXI/2023 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.
4. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
5. Zapytania i wnioski sołtysów.
6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu za 2022 rok.
9. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Pisz za 2022 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2023-2026.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
18. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania radnych.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zamknięcie posiedzenia.
Udostępnij artykuł na Facebooku  
Opinie i komentarze
Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Dodaj Komentarz

5000
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt