Data dodania: 21.11.2022  |  wyświetlenia: 274
Początek: czwartek 24 listopada 14:00
Sesja Rady Miejskiej
Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr L/2022 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.
 4. Przyjęcie protokołu Nr LI/2022 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.
 5. Przyjęcie protokołu Nr LII/2022 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.
 6. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 7. Zapytania i wnioski sołtysów.
 8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Pisz za rok szkolny 2021/2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2022-2025.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Pisz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pisz na lata 2023-2027.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie skarg na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.
 21. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania radnych.
 22. Wolne wnioski i informacje.
 23. Zamknięcie posiedzenia
Udostępnij artykuł na Facebooku  
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt