Data dodania: 17.09.2020  |  wyświetlenia: 295
Początek: środa 23 września 14:00
Pisz: Sesja Rady Miejskiej
Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu Nr XX/2020 z obrad Sesji Rady Miejskiej.    Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 3. Zapytania i wnioski sołtysów.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Pisz".
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2020-2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącego własność Gminy Pisz.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik i uchwał zmieniających w/w uchwałę.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I.
 19. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie obrad.
Udostępnij artykuł na Facebooku  
Komentuj na Facebooku
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt