Data dodania: 20.09.2019  |  wyświetlenia: 410
Początek: środa 25 września 12:00
Biała Piska: Sesja Rady Miejskiej
Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 19 sierpnia 2019 r.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej w okresie międzysesyjnym.
5. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.
6. Informacja na temat realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji na 2019 r.
7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2019-2027
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2019
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Piszu
d) zmiany uchwały Nr XL/304/2018 z dnia 27 września 2018 r. Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Biała Piska
e) rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego
f) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Rejonu Alytus oraz Gminy Biała Piska do rozwoju transgranicznej turystyki”
g) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu ”Integracja publiczna dla osób cierpiących z powodu wykluczenia społecznego w Alytusie i Białej Piskiej.”
h) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piszu na kadencję 2020-2023
Udostępnij artykuł na Facebooku  
Komentuj na Facebooku
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt