REKLAMA
Data dodania: 20.11.2022
Gospodarka wodno-ściekowa dofinansowana
Fot. warmia.mazury.pl
Przedstawiciele samorządu województwa podpisali osiem pierwszych umów na dofinansowanie projektów usprawniających gospodarkę wodno-ściekową z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków, ujęć wody i stacji uzdatniania wody, systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę.
Inwestycje w infrastrukturę wodną i kanalizacyjną zawsze miały priorytetowe znaczenie dla samorządów lokalnych, a nabory wniosków na tego typu operacje cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem - przyznaje Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. - Do tej pory w województwie warmińsko-mazurskim w ramach PROW 2014-2020 odbyły się dwa nabory wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. W pierwszym naborze z 2016 roku dofinansowaniem objęto 25 inwestycji na kwotę blisko 35 mln zł. W ramach drugiego naboru z 2019 roku wsparcie otrzymało natomiast 67 operacji na kwotę 73 mln zł.
Obecny limit środków dla województwa warmińsko-mazurskiego to prawie 115 mln zł, a potrzeby zgłoszone w ramach ostatniego naboru wniosków przekroczyły 224 mln zł.

Pierwszych osiem umów to łączna kwota wynosząca ponad 22 mln zł. Dla pozostałych operacji przedłużył się proces oceny i uzupełniania wniosków - umowy podpisane będą w późniejszym terminie.

Przyznane dofinansowanie:
- gmina Budry: budowa i modernizacja infrastruktury wodnokanalizacyjnej (3, 24 mln zł),
- gmina Orzysz: budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Ublik (2,14 mln zł),
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gołdapi: przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Babkach oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Pogorzelach wraz ze zrzutem ścieków kolektorem tłocznym w Babkach oraz budowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Wielkich - Siedlisko (3,04 mln zł),
- gmina Grunwald: rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Stębarku - etap II oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Kiersztanowie (2,43 mln zł),
- gmina Janowiec Kościelny: modernizacja oczyszczalni ścieków w Kucach (2,6 mln zł),
- gmina Purda: poprawa gospodarki wodno-ściekowej - etap I: Trękusek, Nowa Kaletka, Nerwik (2,48 mln zł),
- gmina Mrągowo: przebudowa stacji uzdatniania wody w Gązwie, Grabowie, Gronowie i Użrankach oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bagienicach oraz Nowych Bagienicach (3,7 mln zł),
- gmina Ostróda: rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś Mała (2,63 mln zł).

Podczas spotkania zawarto również sześć umów (na kwotę 460 tys. zł) z programu LEADER w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020 z samorządami gminnymi z obszaru trzech różnych LGD. Wnioski były składane za pośrednictwem trzech LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie“, Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze“ oraz Lokalna Grupa Działania „Ziemia Lubawska“.
Środki pochodzą z dodatkowego zwiększenia budżetów LGD na tzw. okres przejściowy, czyli wydłużenie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o dwa lata - tłumaczy Gustaw Marek Brzezin. - Główny strumień przyznanego gminom dofinansowania z Leadera zostanie skierowany na stworzenie niezbędnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej. To lokalnie bardzo ważne i długo wyczekiwane inwestycje, które przyczynią się do podwyższenia atrakcyjności naszych miejscowości.
Przyznane dofinansowanie:
- zagospodarowanie terenu plaży miejskiej w Okartowie (gmina Orzysz),
- budowa publicznego placu wraz z elementami małej architektury oraz wiaty rekreacyjnej w Lipowie (gmina Piecki),
- budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Mierzejewo (gmina Mrągowo),
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby rekreacji i turystyki poprzez utworzenie boiska do badmintona w Rynku (gmina Grodziczno),
- budowa trzech nowoczesnych placów zabaw w Rybnie, Koszelewach i Hartowcu (gmina Rybno).

Dotychczasowe wsparcie na Leadera w województwie warmińsko-mazurskim to 1034 umów na kwotę ponad 116 mln zł.

Źródło: warmia.mazury.pl

Udostępnij artykuł na Facebooku  
Opinie i komentarze
Biskup

Orzysz- Może lepszy dojazd do Piszu do pracy ? Jest w Piszu parę firm ale nie ma jak dojechać na zmiany. Może do Giżycka- też do pracy ? Ale P Włodkowski ma pracę, co go obchodzi, że w Orzyszu tylko do wojska albo urząd ? Marny burmistrz

Dodaj Komentarz

5000
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt