Data dodania: 10.09.2020  |  wyświetlenia: 7434
Wariant B będzie wskazany jako preferowany
GDDKiA wybrała przebieg drogi ekspresowej S16 Mrągowo-Orzysz-Ełk
9 września odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, które oceniło dokumentacje projektową budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo - Orzysz - Ełk. Komisja postanowiła rekomendować do realizacji wariant B.
Planowana budowa drogi ekspresowej S16 budzi duże kontrowersje i silne emocje wśród mieszkańców regionu oraz samorządów gmin i miast Mrągowo, Mikołajki, Ryn i Orzysz. W konsultacjach społecznych wzięło udział wielu zainteresowanych mieszkańców zarówno regionu, jak też obserwatorów inwestycji spoza regionu. Powstały zorganizowane grupy przeciwników budowy S16 w poszczególnych wariantach. Jednocześnie wsparcie dla budowy drogi wyraziły samorządy województwa warmińsko-mazurskiego, powiatów gołdapskiego, ełckiego, oleckiego, kętrzyńskiego, giżyckiego i mrągowskiego. Inwestycję wsparły gminy i miasta - Ełk, Giżycko, Olecko, Kętrzyn, Biała Piska czy Wieliczki. Swoje poparcie wyraził także Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i postulatom zgłaszanym przez różne środowiska zorganizowaliśmy debatę społeczną poświęconą rozwojowi sieci drogowej Mazur. Wzięli w niej udział przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, naukowcy a także osoby prywatne zainteresowane inwestycją. Uczestnicy debaty, którzy mogli wypowiadać się na wideokonferencji jak i zadawać pytania na czacie, przedstawili argumenty zarówno przeciwko jak i za budową tej drogi. - informuje GDDKiA.
Procedura wyboru wariantu przebiegu drogi krajowej nr 16 na odcinku Mrągowo - Orzysz - Ełk została wszczęta w 2007 roku. Analizowano wówczas 16 wariantów. Od marca do sierpnia 2008 roku wykonano dla nich inwentaryzację przyrodniczą. Silny był również nacisk społeczny, aby przeanalizować dodatkowe, zaproponowane w toku konsultacji warianty przebiegu trasy.

GDDKiA zdecydowała, aby w 2009 roku przeprowadzić analizę nowych, wcześniej nierozpatrywanych wariantów oraz wykonać korektę wariantów z 2008 r. W czasie trwającej dwa sezony inwentaryzacji przyrodniczej analizami objęto łącznie 41 wariantowych odcinków inwestycji, łączących miejscowość Sorkwity znajdującą się na początku przewidywanego do rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 16 i położony na jej końcu Ełk. Analizie poddano warianty w korytarzu o długości 80 km i szerokości 30 km.
Obecnie zakończyliśmy etap analiz poszczególnych wariantów i przygotowujemy materiały do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla rekomendowanego do realizacji wariantu B. Wniosek złożymy w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. Kolejnym etapem prac, po uzyskaniu decyzji środowiskowej, będzie opracowanie koncepcji programowej - informuje GDDKiA.
Zgodnie z raportem oceny oddziaływania na środowisko opracowanym w ramach Studium techniczno-ekonomiczno-GDDKiA środowiskowego (STEŚ-R) zarówno wariant B (Mrągowo - Kosewo - Baranowo (od strony południowej) - Mikołajki - Woźnice - Drozdowo - Orzysz (od strony północnej) - Strzelniki - Klusy - Chrzanowo - Ełk), jak i wariant C (Mrągowo - Użranki - Mrówki (most) - Ławki - Woźnice - Drozdowo - Orzysz (od strony północnej) - Strzelniki - Klusy - Chrzanowo - Ełk) mogą być realizowane. Natomiast wariant A (Mrągowo - Kosewo - Baranowo (od strony północnej) - Mikołajki - Woźnice - Drozdowo - Orzysz (od strony północnej) - Strzelniki - Klusy - Chrzanowo - Ełk) jest nieakceptowalny z przyrodniczego punktu widzenia, ponieważ w tym wariancie miałaby miejsce największa ingerencja inwestycji w przyrodę ożywioną. Wariant B uzyskał najkorzystniejsze wyniki w kryterium „środowisko przyrodnicze i społeczne” oraz w kryterium funkcjonalnym obejmującym swym zakresem długość trasy, dostępność transportową oraz wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wariant C wypadł najlepiej według kryteriów technicznego i ekonomicznego. Z przeprowadzonych analiz wynika, że podjęcie inwestycji, jaką jest budowa drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo - Orzysz - Ełk, jest znacznie bardziej korzystne niż pozostawienie drogi krajowej nr 16 w stanie istniejącym.

Przebieg drogi S16


Biorąc pod uwagę wyniki analizy uwzględniającej techniczne, ekonomiczne środowiskowe i społeczne GDDKiA uwarunkowania budowy drogi, jako preferowany do realizacji wskazano wariant B. Droga w rekomendowanym wariancie przebiega na trasie Mrągowo - Kosewo - Baranowo (od strony południowej) - Mikołajki - Woźnice - Drozdowo - Orzysz (od strony północnej) - Strzelniki - Klusy - Chrzanowo - Ełk. Dostęp do drogi będzie możliwy poprzez węzły znajdujące się w następujących lokalizacjach: Baranowo, Mikołajki, Woźnice, Drozdowo, Orzysz (DK63), Strzelniki, Klusy oraz Chrzanowo. Jest to trasa o długości 77,47 km. Zaprojektowano na niej 13 typów obiektów inżynierskich, w tym przejścia dla średnich i dużych zwierząt. Łączna ich liczba to 79 obiektów. Wśród nich znajduje się sześć mostów, z których najdłuższe (480 m) znajdują się nad jeziorami Tałty i Orzysz.  Dodatkowo zaprojektowano przepusty dla małych zwierząt i przepusty dla płazów. Na trasie znajdą się również dwa miejsca obsługi podróżnych (MOP). Koszty całkowite realizacji inwestycji w wariancie B oszacowano na kwotę ponad 3,7 mld zł.

GDDKiA podkreśla szereg zalet płynących z powstania inwestycji:
  • zwiększona zostanie przepustowość drogi, dzięki czemu skróceniu ulegnie czas podróży i uzyskana zostanie większa płynność ruchu,
  • nastąpi ograniczenie zużycia paliwa przez pojazdy, co w efekcie wpłynie na mniejsze zanieczyszczenie środowiska, które jest obecnie generowane przez ruch samochodów osobowych i ciężarowych.
  • dzięki odsunięciu drogi od zwartej zabudowy zmniejszą się hałas i wibracje odczuwane teraz przez okolicznych mieszkańców.
  • zostanie zapewniona możliwość migracji zwierząt w poprzek drogi.
  • ruch ciężarowy zostanie przeniesiony z drogi krajowej nr 58 przebiegającej przez Puszczę Piską (obszar Natura 2000), z DK59 – przez Pisz i Ruciane do Mrągowa oraz dróg wojewódzkich na drogę S16.

Wariant B będzie wskazany jako preferowany do realizacji we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Planowany termin złożenia wniosku to październik tego roku.

Źródło: GDDKiA
Udostępnij artykuł na Facebooku  
Komentuj na Facebooku
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt