Data dodania: 28.07.2022  |  wyświetlenia: 1417
Pisz pełen mocy – przeciw przemocy
MOPS realizuje projekt skierowany do osób doświadczających i zagrożonych przemocą
Zdjęcie ilustracyjne
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu przystąpił do otwartego konkursu na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Ocena konkursowa była dwuetapowa: na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Wśród 144 wniosków z całej Polski projekt pod nazwą „Pisz pełen mocy – Przeciw przemocy” opracowany przez pracowników MGOPS w Piszu zajął 7 miejsce, otrzymując wysoką punktację i 100% wnioskowanej dotacji. 

Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Pisz, w tym do osób doświadczających przemocy lub zagrożonych przemocą, a także przedstawicieli lokalnych służb i podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej. Projekt skierowany jest również do osób zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Celem Projektu „Pisz pełen mocy – przeciw przemocy” jest poprawa sytuacji rodzin uwikłanych w przemoc bądź zagrożonych zjawiskiem przemocy. Osoby biorące udział w projekcie będą mogły liczyć na pomoc i wsparcie wielozakresowe-  informuje Elwira Świetlicka, dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.
W ramach działań zaplanowano:
  • Utworzenie Punktu Poradnictwa Specjalistycznego /w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Piszu/ w którym będzie można uzyskać bezpłatną specjalistyczną pomoc psychologiczną, terapeutyczną i prawną, w ramach indywidualnych konsultacji.
  • Zajęcia warsztatowe dla osób zawodowo realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  • Cykl spotkań /pogadanek - w siedzibie MGOPS będą realizowane zajęcia edukacyjno-profilaktyczne i informacyjno-wspierające, spotkania grupy samopomocowej oraz indywidualne konsultacje dla osób doznających przemocy lub zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie. W ramach projektu zaplanowano również wspólny wyjazd do teatru.
  • Cykl spotkań/pogadanek z uczniami szkół podstawowych na terenie gminy Pisz dotyczących obszaru przemocy domowej, form oferowanej pomocy i instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie gminy Pisz.

Instytucje zaangażowane w realizację Projektu
    • Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu
    • Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu
    • Komenda Powiatowa Policji w Piszu
    • Szkoły podstawowe z terenu gminy Pisz

Całkowita wartość projektu wynosi 125 000,00  zł, kwota dofinansowania – 100 000,00 zł.
Okres realizacji zaplanowano od maja do listopada 2022 r.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z powyższej formy wsparcia proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piszu. Kontakt telefoniczny (087) 423 36 54 wew. 211
Udostępnij artykuł na Facebooku  
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt