Data dodania: 06.05.2020  |  wyświetlenia: 4647
Orzysz zwalnia z podatku, Pisz jedynie odracza
Czy gminy powiatu piskiego pomagają przedsiębiorcom?
Minął miesiąc, od czasu gdy zamknięto lokale świadczące usługi kosmetyczne, fryzjerskie, gastronomiczne. Sytuacja, w której znaleźli się przedsiębiorcy świadczący te usługi, jest trudna. Przychody wielu znacząco spadły, niektórzy nie mogą prowadzić działalności w ogóle. Narzędzia pomocowe ze strony rządu pozwalają mieć nadzieję, że mimo wszystko uda się przetrwać i za jakiś czas powrócić do normalności. O swoich przedsiębiorców troszczą się władze gmin, nie wszystkich niestety w takim samym zakresie.
Przyjrzeliśmy się formom oferowanej pomocy, którą kierują do przedsiębiorców władze gmin naszego Powiatu.
W związku z pandemią spowodowaną koronawirusem i związanymi z tym ograniczeniami powodującymi m.in. starty w gospodarce, Rada Miejska w Orzyszu i Burmistrz Orzysza na sesji w dniu 29 kwietnia 2020 roku przyjęli konkretne formy pomocy dla przedsiębiorców z terenu Gminy Orzysz  - informuje Anna Pilarczyk, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Orzyszu. - To m.in. zwolnienie z podatku od nieruchomości, przedłużenie terminów płatności, ulgi z tytułu czynszu.
O zwolnienie w gminie Orzysz z podatku od nieruchomości mogą ubiegać się właściciele gruntów, budynków i budowli związanych wyłącznie z prowadzeniem działalności gospodarczej, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu pandemii (tj. zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, restauracje, noclegi).

Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości - dotyczy przedsiębiorców, którzy nie są właścicielami lokali w których prowadzą swoją działalność, w związku z czym nie mogą skorzystać z pierwszej formy pomocy czyli zwolnienia. W związku z tym, iż ich płynność finansowa uległa pogorszeniu mają możliwość skorzystania z przedłużenia terminów płatności.
W ramach „Orzyskiej Tarczy Antykryzysowej - COVID-19” w miesiącach maj, czerwiec 2020 roku nie pobiera się opłaty targowej - kontynuuje Anna Pilarczyk. - taką formę wsparcia przygotowaliśmy dla osób, które ze względu na zamknięcie w ostatnim okresie targowiska nie mogły handlować i tym samym zostały pozbawione dochodu.

W Białej Piskiej ogłoszono „Pakiet – pomoc dla przedsiębiorców”. To trzy formy wsparcia gwarantujące, m.in. obniżenie kwoty czynszu lub podatku, rozłożenie na raty lub odroczenia terminu płatności, umorzenia, wstrzymanie naliczania odsetek od zaległości powstałych od 1 marca, czy wstrzymanie opłat za odpady komunalne. Do końca czerwca gmina wstrzymuje wszystkie czynności egzekucyjne dotyczące przekroczenia terminu wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłat użytkowania wieczystego i należności cywilnoprawnych.

Przedsiębiorcy z Białej Piskiej zwrócili się do Rady Miejskiej w Białej Piskiej z prośbą o szczegółową analizę ich sytuacji i wprowadzenie stosownych uchwał przez radnych, które przyczynią się do utrzymania ich firm, łącznie z miejscami pracy. Rada jeszcze nie podjęła uchwał w tej sprawie.

Burmistrz Rucianego-Nidy wydał natomiast Zarządzenie o zawieszeniu na czas wprowadzenia przez Ministra Zdrowia stanu epidemii prowadzenia czynności wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych na podatników zalegających z wpłatą zobowiązań podatkowych.

A co z piskimi przedsiębiorcami?
Potrzebujemy konkretów, pomocnej dłoni. Prosimy wczuć się w naszą sytuacje. Jest naprawdę ciężka - apeluje piska fryzjerka - Ja nie zarabiam teraz nic. Miałam trochę oszczędności, ale szybko wychodzą. Nie wiem co będzie za tydzień, dwa. A opłat jest wiele. Z czego mam płacić?
Sytuacja jest katastrofalna - pisze do nas piski przedsiębiorca, znacząco dotknięty panującą sytuacją. Zwracałem się o pomoc do burmistrza, bezskutecznie. Ostateczne zmuszony byłem wziąć kredyt, aby móc utrzymać moją firmę.
Oficjalne stanowisko władz Pisza w kwestii pomocy przedsiębiorco brzmi:

Przedsiębiorcy, którzy zostali dotknięci konsekwencjami epidemii, mogą ubiegać się o ulgi w płatnościach z tytułu podatku od nieruchomości poprzez:
- odroczenie terminu płatności bieżącej zaległości, nie dłużej niż do 31 grudnia 2020r.
- rozłożenie na raty należności bieżącej lub zaległości, określając liczbę i wysokość rat, nie dłużej niż do 31 grudnia 2010r.

"Jednocześnie należy zaznaczyć, ze Gmina Pisz od 2012r. nie podnosiła stawek podatkowych... Gmina posiada możliwość pomocy przedsiębiorcom na zasadach ustalonych w uchwale XVII/226/12" - czytamy w odpowiedzi na zapytanie radnego w sprawie pomocy dla przedsiębiorców.
To za mało - pisze czytelnik.  - Co z tego że mogę spłacić w ratach moje należności. Ja nie zarabiam, a gdy wreszcie to nastąpi będę musiał wszystkie płatności wyprowadzać na prostą, wtedy z czego żyć? Dziękuję za takie udogodnienia.
Pora przeanalizować sytuacje tych, dzięki którym funkcjonuje piski rynek, a nie pamiętać o nich wyłącznie okazjonalne - jako wizytówki w kontekście dokonań handlowych, podczas prezentacji na gruncie regionalnym, czy w kontekście pomocy w organizacji imprez.
Udostępnij artykuł na Facebooku  
Komentuj na Facebooku
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt