Data dodania: 25.03.2020  |  wyświetlenia: 3402
Zostań w domu
Zakaz przemieszczania się - nowe restrykcje rządu. Są wyjątki, sprawdź
Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w związku z epidemią koronawirusa wprowadza zakaz przemieszczania się osób przebywających na terenie Polski od 25 marca do 11 kwietnia 2020. Zmienia się również definicja zgromadzeń, która w świetle epidemii koronawirusa wynosić będzie maksymalnie dwie osoby. Za nieprzestrzeganie zakazu będą kary finansowe do 5 tys. złotych.
Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

Czynnościami, które zwalniają nas z zakazu przemieszczania to:
  • wykonywanie czynności zawodowych lub zadań służbowych, prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej albo prac gospodarstwie rolnym, a także zakup towarów i usług z tym związanych.
  • zaspokajanie niezbędnych potrzeb - zarówno własnych, jak i osób najbliższych - związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskaniem opieki zdrowotnej lub psychologicznej oraz zakupem towarów i usług z tym związanych.
  • przemieszczanie się w celu ochotniczego i darmowego wykonywania świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom choroby COVID-19, w tym w ramach wolontariatu.
  • Zezwala na przemieszczanie się w celu sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.
Ograniczamy liczbę osób uczestniczących w obrzędach liturgicznych, w mszach świętych do pięciu osób, nie licząc oczywiście osób sprawujących te obrzędy - kapłanów, albo osób, które uczestniczą np. w pogrzebie, czyli osób zatrudnionych w zakładach pogrzebowych- informował na konferencji minister zdrowia Łukasz Szumowski.
O szczegółach prowadzenia liturgii i obrządków religijnych poinformował Kościół.


Drodzy Wierni - czytamy w komunikacie Ełckiej Kurii Diecezjalnej - Na najbliższe dni proszę przyjąć poniższe zarządzenia Biskupa Ełckiego:
  • Obowiązek przystąpienia do sakramentu pokuty i Komunii św. wielkanocnej rozciągnięty jest na czas do Niedzieli Trójcy Świętej (7 czerwca 2020). Każdy wierny może rozłożyć to zobowiązanie w czasie. Zachęca się jednak wiernych i kapłanów do korzystania ze spowiedzi świętej i organizowania jej w każdym czasie, szczególnie przed Świętami, bez gromadzenia wiernych w jednym czasie i zachowując bezpieczne odległości w kolejkach do spowiedzi. Wierni są zachęcani do indywidualnego kontaktowania się z duszpasterzami. Biskup Ełcki zezwolił, by sakrament pokuty sprawowany był także poza konfesjonałem. Przy zachowaniu prywatności i zasad bezpieczeństwa sakrament można sprawować w kościele, kaplicy, w zakrystii, w salce katechetycznej, w biurze parafialnym lub innym godnym miejscu. Zakazana jest publiczna spowiedź z indywidualnych grzechów.
  • Przyjmowanie Komunii Św. odbywa się we wskazany dotychczas sposób. Zachęca się w tym szczególnym czasie zagrożenia do przyjmowania Komunii św. na rękę – ręka lewa podtrzymywana przez prawą, po otrzymaniu Komunii prawą ręką wkładamy hostię do ust i spożywamy przed kapłanem; w pierwszej kolejności do Komunii św. podchodzą ci, którzy będą przyjmować ją na rękę; następnie wierni, którzy przyjmują Komunię do ust; w każdym przypadku w kolejce do Komunii należy zachować bezpieczny odstęp między osobami.

Wierni, którzy pozostają w domach i są w stanie łaski uświęcającej, zachęceni są do przyjmowania Komunii św. duchowej wymagającej skupienia i wyrażającej pragnienie zjednoczenia z Panem Jezusem.

Do odwołania zawieszona zostaje posługa nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św., zaś odwiedziny Chorych z Komunią w I piątek miesiąca będą możliwe tylko na wyraźną prośbę Wiernych.

  • Ceremonie pogrzebowe będą sprawowane tylko wg III stacji obrzędu Pogrzebu, na cmentarzu, przy udziale najbliższej rodziny osoby zmarłej. Msza św. pogrzebowa bez trumny powinna być sprawowana w dniu pogrzebu lub innym dniu, po ustaleniu z rodziną. Obowiązuje limit uczestniczących do 5 osób. O tych zarządzeniach należy poinformować rodzinę przy załatwianiu formalności pogrzebowych; należy uczulić, by nie zapraszać na pogrzeb osób zza granicy, a jeśli jest to najbliższa rodzina, powinni zachować izolację od innych osób i nie sprowadzać zagrożenia zarażeniem.

Na Celebracje Wielkiego Tygodnia i dni Paschalne zostanie przygotowany oddzielny Komunikat - czytamy w komunikacie.
Udostępnij artykuł na Facebooku  
Komentuj na Facebooku
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt